Čuvar koji nikad ne drijema

3. 05. 2023.

“Ne, ne drijema i ne spava on, čuvar Izraelov.” (Psalam 121,4)

Bog nije zaboravio dobra djela i samoodricanje svoje Crkve u prošlosti. Sve je zapisano na Nebu. Ali to još nije dovoljno; to neće spasiti Crkvu ako prestane obavljati svoju zadaću. Ako ostane tako krajnje nemarna i ravnodušna kao što je bila u prošlosti, Crkva će, umjesto da ide iz sile u silu, sve više zapadati u slabost i formalizam. Zar ćemo dopustiti da se to dogodi? Zar da se nastavi mrtvilo, žalosno iščezavanje ljubavi i duhovne revnosti? Zar da u ovakvom stanju Isus zatekne svoju Crkvu?

Braćo, vaše će svjetiljke stvarno početi treperiti, svijetlit se sve slabije i najzad će se ugasiti u mraku ako ne poduzmete odlučne napore u obnovi. “Prema tome, sjeti se odakle si pao, obrati se i opet počni činiti prva djela!” Prilika koja ti se danas pruža može biti kratka. Ako ovo vrijeme milosti i pokajanja ne bude iskorišteno, dana je opomena: “Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova položaja.” (Otkrivenje 2,5) Ove riječi izgovorio je Onaj koji je strpljiv i dugo trpi. One su svečana opomena crkvama i pojedincima da Čuvar koji nikad ne drijema mjeri sve njihove postupke. Jedino ih je Njegovo čudesno strpljenje sačuvalo da ne budu posječeni kao oni koji smetaju zemlji. Međutim, Njegov Duh neće se zauvijek truditi. Njegovo će strpljenje samo još malo trajati.

U posljednji dan konačna odluka velikog Suca cijele Zemlje ovisit će o tome kakvo smo zanimanje pokazali i što smo stvarno učinili za nevoljne, potlačene i kušane. Vi ne možete zauvijek zaobilaziti takve prelazeći na drugu stranu puta, a sami dobiti pristup u Božji grad kao spašeni grešnici. “Zaista”, kaže Krist, “ni meni niste učinili koliko niste učinili jednomu od ovih najmanjih.” (Matej 25,45)

Još nije prekasno da popravite ono što ste propustili u prošlosti. Neka ponovno oživi prva ljubav, prva revnost. Potražite one koje ste otjerali, zavijte priznanjem rane koje ste im nanijeli. Približite se velikom Srcu nježne ljubavi i pustite neka bujica božanskog milosrđa poteče u vaše srce i iz njega u srca drugih. (Review and Herald, 30. studenoga 1886.)

Za razmišljanje: Sprečava li vas nešto da svjedočite onima s kojima se susrećete iz dana u dan?