Da se osjeti u domu

6. 08. 2013.

“Vjeruj u Gospodina Isusa — rekoše mu — pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom.” (Djela 16,31)

U domu treba biti obavljeno misionarsko djelo. Oni koji su primili Krista ovdje trebaju pokazati što je milost učinila za njih. Božanski utjecaj upravlja istinskim Kristovim vjernicima i taj utjecaj se osjeća u cijelom domu i povoljno utječe na usavršavanje karaktera svih njegovih članova. …
Crkvi je potrebna sva podučena duhovna radna snaga koja se može naći tako da svi, a posebno mlađi pripadnici Gospodnje obitelji, mogu biti pažljivo zbrinuti. Istina koja se nauči u domu, širi svoj utjecaj preko nesebičnog djelovanja članova obitelji izvan doma. Onaj tko živi kršćanski u domu, bit će blistav i sjajan svjetionik na svim mjestima. (Signs of the Times, 1. rujna 1898.)
Bog želi da se djeca i mladi pridruže Gospodnjoj vojsci. … Oni moraju naučiti oduprijeti se kušnji i boriti se u dobroj borbi vjere. Usmjerite njihove misli prema Isusu čim budu mogli shvatiti vaše pouke izrečene jednostavnim, lako razumljivim riječima. Naučite ih samosvladavanju. Naučite ih da djelo pobjede započnu dok su još mladi i tako će primiti dragocjenu pomoć koju im Isus može i želi dati, uz napore roditelja i njihove molitve. Potaknite ih ohrabrujućim riječima za bitke koje će voditi odupirući se kušnjama, bitke iz kojih će izlaziti kao pobjednici milošću dobivenom od Isusa Krista. (KH 42)
Sklad obiteljskog kruga često je narušen nepromišljenom riječju ili uvredljivim jezikom. Koliko bi bilo bolje da takve riječi nikada nismo izgovorili! Jedan zadovoljni smiješak, odobravajuća riječ izgovorena u duhu krotkosti, bit će sila koja smiruje, tješi i donosi blagoslov. … Mnogi se izgovaraju zbog nepromišljenih riječi i provala naglosti govoreći: “Vrlo sam osjetljiv; imam naglu narav!” Takvi izgovori nikada neće izliječiti rane nanesene naglim, grubim riječima. … Nepreporođeni čovjek mora umrijeti, a novi čovjek, Isus Krist, preuzeti upravljanje dušom. … Mi trebamo pokazati svojim životom što Božja sila i milost mogu učiniti na preobražavanju nepreporođenog čovjeka u duhovnog čovjeka u Kristu Isusu. (4T 348,349)