Da slomi vlast zla

6. 04. 2013.

“Ali gdje grijeh postade većim, tu se milost izli u preizobilju.” (Rimljanima 5,20)

Isusovi darovi su uvijek svježi i novi. … Svaki novi dar povećava sposobnost primatelja da cijeni i uživa Gospodnje blagoslove. On daje milost za milost. Izvor blagoslova neće presušiti. Ako ostanete u Njemu, činjenica da danas primate bogati dar osigurava primanje još bogatijeg dara sutra. …
Kristov dar na svadbenoj svečanosti bio je znamenje. Voda je predstavljala krštenje u Njegovu smrt; vino — prolijevanje Njegove krvi za grijehe svijeta. Vodu kojom su napunjene posude donijela je ljudska ruka, ali joj je samo Kristova riječ mogla dati životvornu silu. …
Kristova je riječ osigurala ono što je bilo potrebno za svetkovinu. Tako je obilno osigurana i Njegova milost kojom se brišu sva ljudska bezakonja i kojom se obnavlja i krijepi duša. (Isusov život, str. 148,149)
Naše stanje nastalo uslijed grijeha je neprirodno; te tako sila koja nas treba vratiti u pređašnje stanje mora biti nadnaravna, jer će u suprotnom biti bezvrijedna. Samo jedna sila može raskinuti okove zla na ljudskim srcima, i to je Božja sila u Isusu Kristu. Samo krv Krista raspeta na križu može očistiti od grijeha. Samo nas Njegova milost može osposobiti da se suprotstavimo sklonostima svoje grešne naravi i da ih pobijedimo. (Put u bolji život, str. 269)
Sotona je odlučan u namjeri da ne dopusti ljudima da sagledaju Božju ljubav, ljubav koja je Boga navela da žrtvuje svojega jedinorođenog Sina da spasi izgubljeni ljudski rod; jer upravo Božja dobrota navodi ljude na pokajanje. O, kako da uspješno prikažemo svijetu tu duboku, dragocjenu Božju ljubav? Ni na koji drugi način to ne možemo postići osim da uskliknemo: “Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja!” (1. Ivanova 3,1) Kažimo zato grešnicima: “Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!” (Ivan 1,29) …
Gledajte križ na Golgoti! To je vječni zalog neograničene ljubavi, neizmjerne milosti našeg nebeskog Oca. (1SM 384,385)