Da učvrsti dom

17. 04. 2013.

“Mudrošću se zida kuća i razborom utvrđuje.” (Izreke 24,3)

Onaj koji je Adamu dao Evu za družicu i ženu učinio je svoje prvo čudo na jednoj svadbenoj svečanosti. U svečanoj dvorani u kojoj su se prijatelji i rodbina zajedno radovali, Krist je otpočeo svoj javni rad. Time je On odobrio brak, označujući ga kao ustanovu koju je sâm osnovao. On je odredio da muškarci i žene budu sjedinjeni u svetoj zajednici braka, da zasnivaju obitelji čiji će članovi, okrunjeni čašću, biti priznati kao članovi nebeske obitelji. (Put u bolji život, str. 220)
Kao i svi drugi Božji dobri darovi … i brak je izopačen grijehom; ali Evanđelje ima cilj obnoviti njegovu čistoću i ljepotu. … Kristova milost, i samo Kristova milost, može od ove ustanove načiniti ono što Bog želi da ona bude — sredstvo da se ljudski rod uzdigne i stekne blagoslov. Obitelji na Zemlji svojim jedinstvom, mirom i ljubavlju mogu predstavljati nebesku obitelj. Međutim, stanje u društvu daje jadan i neodgovarajući prikaz nebeskog ideala za tu svetu zajednicu. Ipak, čak i onima koji su iskusili gorčinu i razočaranje umjesto očekivanog zajedništva i radosti, Kristovo Evanđelje nudi utjehu. Strpljenje i nježnost, koje usađuje Kristov Duh, mogu zasladiti gorku čašu. Srce u kojem boravi Krist, bit će tako ispunjeno, tako zadovoljeno Njegovom ljubavlju da neće biti obuzeto željom da za sebe zahtijeva suosjećanje i pažnju. Ako se duša preda Bogu, Njegova mudrost može postići i ono što ljudska mudrost nije u stanju. Djelovanjem Njegove milosti, srca koja su nekada bila ravnodušna ili
otuđena mogu se ponovno sjediniti. …
Muškarci i žene mogu dostići ideal koji im je Bog postavio
ako Krista uzmu za svojeg Pomoćnika. Ono što ljudska mudrost ne može učiniti, Njegova milost postići će s onima koji Mu se predaju s povjerenjem i ljubavlju. Njegova providnost može spojiti srca vezom nebeskog podrijetla. Ljubav neće biti samo razmjenjivanje nježnih i laskavih riječi. Nebeski razboj tka nježnijom potkom, ali zato čvršćom od one kojom se služe zemaljski razboji. Rezultat nije neka osjetljiva tkanina, već platno koje će izdržati svaki ispit i svaki napor. Srce će se povezati sa srcem zlatnim nitima trajne ljubavi. (RH, 10. prosinca 1908.)

Leave a Comment