Da udaljava Sotonu

10. 04. 2013.

“I ne dajite mjesta đavlu!” (Efežanima 4,27)

Sotonino neprijateljstvo prema ljudskom rodu rasplamsalo se zato što su ljudi preko Krista postali predmetom Božje ljubavi i milosti. On nastoji spriječiti božanski plan za otkupljenje čovjeka i osramotiti Boga unakaživanjem i izopačivanjem Njegove rukotvorine. On će prouzročiti žalost na Nebu, a Zemlju ispuniti jadom i pustošenjem, a onda sve to zlo prikazivati kao posljedicu što je Bog stvorio čovjeka.
Milost koju Krist usađuje u dušu stvara u čovjeku neprijateljstvo prema Sotoni. Bez ove preporoditeljske milosti i obnoviteljske sile čovjek bi ostao Sotonin zatočenik i sluga uvijek spreman za izvršavanje njegovih naloga. Ali ovo novo načelo u duši uzrokuje sukob tamo gdje je dosad vladao mir. Snaga koju Krist pruža osposobljuje čovjeka da se odupre tiraninu i nasilniku. Tko god pokazuje da se gnuša grijeha namjesto da ga voli, tko god se opire i svladava strasti koje vladaju u njemu, otkriva djelovanje načela koje potječe odozgo. (Velika borba, str. 400)
Kao lav koji riče, Sotona traži svoj plijen. On okušava svoja lukavstva na svakom bezazlenom mladiću i na svakoj neopreznoj djevojci; sigurnost se može naći jedino u Kristu. Jedino uz pomoć Njegove milosti moguće je Sotonu uspješno svladati. Sotona govori mladima da imaju još dovoljno vremena, da mogu popustiti grijehu i poroku samo jedan jedini put i nikada više; ali to jedno popuštanje zatrovat će cijeli njihov život. Nemojte se nijednom usuditi stupiti na zabranjeno tlo! U ovom opasnom i zlom vremenu, kada se mamljenje na porok i pokvarenost susreće na svakom koraku, neka se iz grla mladih uzdigne prema Nebu iskren vapaj iz cijelog srca: “Kako će mladić čistim sačuvati put svoj?” Neka njihovo uho bude otvoreno i srce spremno poslušati savjet koji se čuje kao odgovor: “Čuvajući riječi tvoje!” (Psalam 119,9) Jedina sigurnost mladih u ovom vremenu pokvarenosti nalazi se u oslanjanju na Boga. Bez božanske pomoći oni neće moći vladati svojim ljudskim strastima i prohtjevima. U Kristu je pomoć koja nam je potrebna. … I vi možete reći zajedno s apostolom: “Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio!” (Rimljanima 8,37) I ponovo: “Naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da sam ne budem odbačen pošto sam propovijedao.” (1. Korinćanima 9,27) (2T 409)