Dajte Bogu što je Božje

4. 03. 2012.

„Jer moja je zemlja i sve što je ispunja.“ (Psalam 50,12)

Kraj svega je na pomolu i ono što treba učiniti za spasenje duša, treba učiniti brzo. Zbog tog razloga mi osnivamo ustanove za širenje istine preko tiska, za obrazovanje mladih, za liječenje bolesnih. Međutim, sebični i bolesni od ljubavi prema novcu kažu: „Kakva je korist od svega toga ako je vrijeme tako kratko? Zar nije u suprotnosti s našom vjerom da trošimo toliko novca na nakladničke kuće, škole, zdravstvene ustanove?“ Mi odgovaramo pitanjem: „Ako se vrijeme treba produžiti za još svega nekoliko godina, zašto ulagati toliko u zemlje i kuće, ili u nepotrebno i razuzdano pokazivanje, dok pripremi za veliki događaj koji je pred nama posvećujemo tako skromnu svotu?“

Uz Božji blagoslov, snaga tiskane riječi jedva se može procijeniti. … Nakladničke kuće treba podupirati i vijest istine treba slati svim narodima na Zemlji!

Škole su osnovane da bi naši mladi i djeca mogli dobiti naobrazbu i disciplinu, sve što im je potrebno da se pripreme za teške kušnje kojima će vrlo skoro biti izložena svaka duša. U tim školama Biblija treba biti prihvaćena kao jedan od osnovnih predmeta proučavanja. Pozornost valja posvetiti razvoju moralnih i intelektualnih snaga. Nadamo se da će se u tim školama pripremiti mnogi ozbiljni radnici koji će svjetlo istine odnijeti onima koji borave u tami.

U zdravstvenim ustanovama osiguravamo mjesto na kojemu bolesni mogu uživati blagoslove prirodnih ljekovitih sredstava umjesto da se oslanjaju na smrtonosne lijekove. I mnogi koji na taj način pronađu olakšanje, bit će se spremni pokoriti utjecaju istine. …

Bogatstvo je veliki  blagoslov ako se uporabi u skladu s Božjom voljom. Međutim, sebično srce može doprinijeti da posjedovanje blaga postane veliko prokletstvo. … Najstvarnije zadovoljstvo u ovom životu postižu oni koji upotrebljavaju Božje obilje, ali ga ne zloupotrebljavaju. …

Bog je zakoniti vlasnik svemira. Sve pripada Njemu. Svaki blagoslov koji uživaju muškarci i žene posljedica je božanske dobrote. … On nas s  pravom poziva da Njemu posvetimo prvo i najbolje od materijalnih sredstava koja nam je povjerio. Ako na taj način priznamo Njegovu zakonitu vladavinu i milostivu promisao, On je dao svoju riječ da će blagosloviti ostatak.  (Review and Herald, 16. svibnja 1880.)

Leave a Comment