Dan Gospodnji

17. 06. 2024.

“Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Stoga je Sin Čovječji gospodar i subote.” (Marko 2,27.28)

Spasitelj nije došao odbaciti ono što su govorili patrijarsi i proroci; jer je On sâm govorio preko tih predstavnika. Sve istine Božje riječi potekle su od Njega. Međutim, ovi neprocjenjivi dragulji bili su stavljeni u pogrešne okvire. Njihov dragocjeni sjaj postao je sluga zabludi. Bog je želio da se izvade iz okvira zablude i stave u okvir istine. Ovo djelo mogla je izvršiti samo božanska ruka. Svojom povezanošću sa zabludom, istina je služila ciljevima neprijatelja Boga i čovjeka. Krist ju je došao postaviti tamo gdje će proslavljati Boga i djelovati za spasenje ljudskog roda. …

“Stoga je Sin Čovječji gospodar i subote.” Ove riječi pune su pouke i utjehe. Zato što je subota načinjena za čovjeka, ona je Gospodnji dan. Ona pripada Kristu. Jer “sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo” (Ivan 1,3). Pošto je On sve stvorio, stvorio je i subotu. On ju je odvojio kao uspomenu na djelo stvaranja. Ona upućuje na Njega kao na Stvoritelja i kao na Onoga koji posvećuje. Ona oglašava da je Onaj koji je stvorio sve na nebu i na Zemlji i koji sve održava, Glava Crkvi i da smo Njegovom silom pomireni s Bogom. Jer, govoreći o Izraelu, On je rekao: “Dadoh im svoje subote, kao znak između sebe i njih, neka znaju da sam ja Jahve koji ih posvećujem” — činim ih svetima (Ezekiel 20,12). Tada je subota znak Kristove sile da nas učini svetima. Ona je dana svima onima koje Krist čini svetima. Kao znak Njegove sile koja posvećuje, subota je dana svima koji kroz Krista postaju dio Božjeg Izraela.

A Gospodin kaže: “Zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu, i u sveti dan ne obavljaš poslove; nazoveš li subotu milinom a časnim dan Jahvi posvećen … tad ćeš u Jahvi svoju milinu naći.” (Izaija 58,13.14) Svima koji prihvate subotu kao znak Kristove stvaralačke i otkupiteljske moći, ona će biti milina. Gledajući Krista u njoj, i sami imaju milinu u Njemu. Subota ih upućuje na djela stvaranja kao dokaz Njegove veličanstvene moći u otkupljenju. Dok nas podsjeća na izgubljeni edenski mir, govori o miru obnovljenom kroz Spasitelja. Svako djelo u prirodi ponavlja Njegov poziv: “Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.” (Matej 11,28) (Isusov život, str. 226,227)