Daniel 1

13. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 1”.

1 Treće godine kraljevanja Jojakima, kralja Judina, dođe Nabukodonosor, kralj babilonski, na Jeruzalem i opsjede ga. 2 I Gospodin mu predade u ruke Jojakima, kralja Judina, i dio predmeta iz Doma Božjega, i on ih dopremi u zemlju Šinar u dom svojega boga; i unese predmete u riznicu boga svojega. 3 Onda kralj reče Ašpenazu, predstojniku svojih posteljnika, da dovede neke od sinova Izraelovih, uključujući i one iz kraljevskog potomstva i one od odličnikā; 4 dječake na kojima nema nikakve mane, nego su pristala izgleda i obdareni svakom mudrošću i potkovani znanjem i razboriti u zaključivanju, i koji imaju sposobnost da stoje na kraljevu dvoru i da ih pouče knjigama i jeziku Kaldejaca. 5 I odredi im kralj svakodnevni obrok od kraljeve hrane i od vina koje on pije; i odredi da ih othranjuju tri godine, a po isteku toga roka stajat će pred kraljem. 6 Među njima bijahu i neki od sinova Judinih: Daniel, Hananija, Mišael i Azarja. 7 A glavar posteljnički nadjenu im imena, i to: Danielu nadjenu ime Beltešacar, Hananiji pak Šadrak, Mišaelu pak Mešak, a Azarji Abed-Nego. 8 Ali je Daniel u svom srcu odlučio da se neće kaljati kraljevom hranom ni vinom koje on pije. Stoga zatraži od glavara posteljničkog dopuštenje da se ne kalja. 9 I dade Bog Danielu da nađe milosrđe i smilovanje pred glavarom posteljničkim. 10 Ali glavar posteljnički reče Danielu: »Ja se bojim svojega gospodara kralja, jer on je odredio vaše jelo i vaše pilo. Ta zašto da vidi da su vam lica mršavija nego u drugih dječaka koji su vaše dobi? Tako biste moju glavu ugrozili pred kraljem.« 11 Nato Daniel reče čuvaru kojega je glavar posteljnički postavio nad Danielom, Hananijom, Mišaelom i Azarjom: 12 »Iskušaj sad sluge svoje na deset dana; pa neka nam daju povrća da jedemo i vode da pijemo. 13 Neka se onda pred tobom pregleda naš izgled i izgled dječaka koji budu jeli od kraljeve hrane, pa učini sa slugama svojim prema onome što budeš vidio.« 14 I on ih posluša u toj stvari te ih iskuša na deset dana. 15 A po isteku tih deset dana njihov se izgled doimao bolji te bijahu ugojeniji u tijelu od svih dječaka koji su jeli od kraljeve hrane.16 Stoga je čuvar odnio njihovu hranu i vino koje su oni trebali piti te im davaše povrća. 17 A ovoj četvorici dječaka, njima Bog dade znanje i razbor u svakoj knjizi i mudrosti; a Daniel je razumijevao sva viđenja i snove. 18 I pošto je isteklo vrijeme što ga je kralj odredio da mu ih dovedu, glavar posteljnički dovede ih pred Nabukodonosora. 19 I kralj razgovaraše s njima, i među svima njima ne nađe se nijedan kao Daniel, Hananija, Mišael i Azarja; stoga su oni stajali pred kraljem. 20 I u svim pitanjima mudrosti i razbora o kojima ih je ispitivao kralj nađe da su deset puta vrsniji od svih čarobnjaka i zvjezdara što ih bijaše u svemu njegovu kraljevstvu. 21 I Daniel ostade do prve godine kralja Kira.