Daniel 11

23. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 11”.

1 A prve godine Darija Medijca ja ustadoh da ga poduprem i osnažim. 2 A sad ću ti kazati istinu. Evo, ustat će u Perziji još tri kralja, a četvrti će steći puno više bogatstva od svih njih; pa kad se zbog bogatstva svojega osili, sve će podići protiv kraljevstva grčkoga. 3 Tada će ustati silan kralj, i vladat će velikom vlašću i činiti kako mu bude volja. 4 Ali čim ustane, njegovo će se kraljevstvo raspasti i razdijeliti se na četiri vjetra nebeska, ali ne među njegovim potomstvom niti prema njegovoj vlasti kojom je on vladao; jer njegovo će kraljevstvo biti iščupano i predano drugima, mimo njih. 5 Tada će ojačati kralj Juga i jedan od knezova njegovih; taj će postati i jači od njega, i zavladat će. Njegovo vladarstvo bit će vladarstvo veliko. 6 A poslije nekoliko godina oni će se udružiti, jer će kći kralja Juga doći kralju Sjevera da naprave sporazum. Ali ona time neće zadržati snagu mišice niti će opstati on i mišica njegova; bit će predana i ona i oni koji je dovedoše i onaj koji je rodi i onaj koji je poduprije u tim vremenima. 7 Ali će iz izdanka korijena njezina ustati jedan na njegovo mjesto; i doći će s vojskom i ući u tvrđavu kralja Sjevera, i povest će rat protiv njih, i nadjačati. 8 Pa i njihove bogove, s njihovim livenim likovima i s njihovim skupocjenim posuđem od srebra i zlata odnijet će u sužanjstvo u Egipat. I on će se održati više godina nego kralj Sjevera. 9 Tada će kralj Sjevera ući u kraljevstvo kralja Juga, ali će se vratiti u svoju zemlju. 10 Ali će se njegovi sinovi pripraviti za boj i skupiti veliko mnoštvo vojske. I jedan će od njih zacijelo doći i preplaviti i proći; potom će se vratiti do njegove tvrđave i zametnuti boj. 11 Tada će se kralj Juga razgnjeviti pa izaći i zaratiti s njim, s kraljem Sjevera. I ovaj će postaviti veliko mnoštvo, ali će to mnoštvo biti predano u ruke njegova neprijatelja. 12Kad mnoštvo bude razbijeno, njemu će se srce uznijeti; i oborit će mirijade, ali neće nadjačati. 13 Jer će se kralj Sjevera vratiti i postaviti mnoštvo veće od prijašnjeg; i po isteku razdoblja od nekoliko godina zacijelo će doći s velikom vojskom i s mnogom opremom. 14 I u ona vremena mnogi će ustati protiv kralja Juga; dići će se i nasilnici, sinovi puka tvojega, da ostvare viđenje, ali će propasti. 15 Tada će doći kralj Sjevera i podignuti nasip i zauzeti jedan utvrđeni grad. I mišice Juga neće se održati, čak ni njegov izabrani puk, jer neće imati snage da se održe. 16 A onaj koji dolazi na njega činit će kako mu bude volja, i nitko se neće održati pred njim; i stajat će u Prekrasnoj zemlji s uništenjem u ruci svojoj. 17 On će i lice svoje upraviti da dođe s moći svega svojeg kraljevstva, i čestiti s njime; tako će učiniti. I dat će mu kćer ženā da bi ga upropastio, ali ona neće stati uza nj ni biti za njega.18 Potom će lice svoje okrenuti k otocima, i mnoge će osvojiti. Ali će jedan zapovjednik na svoju ruku zaustaviti njegovu sramotu. Tako će mu uzvratiti za sramotu njegovu. 19 Onda će lice svoje okrenuti prema tvrđavama svoje zemlje, ali će posrnuti i pasti i više se neće naći. 20 Na njegovu će mjestu tada ustati jedan koji će ubirati poreze po slavnome kraljevstvu; i taj će biti satrt za nekoliko dana, ali ne u gnjevu ili u boju. 21 Na njegovu će pak mjestu ustati nitkov kojemu neće dati kraljevsku čast, ali će doći miroljubivo i spletkama se domoći kraljevstva. 22 I mišicama potopa bit će ispred njega otplavljeni i skršeni, a s njima i knez saveza. 23 I pošto se udruži s njim, on će djelovati prijevarno; jer uzaći će i postati snažan s malo naroda. 24 Doći će miroljubivo i na najtustija mjesta u pokrajini i činit će što nisu činili očevi njegovi ni očevi njegovih otaca: rasipat će među njima grabež i plijen i blago; i smišljat će svoje namisli protiv utvrda, ali samo za neko vrijeme. 25 I pobudit će svoju snagu i srce svoje protiv kralja Juga s velikom vojskom. I kralj Juga pripravit će se za boj s vrlo velikom i snažnom vojskom, ali se neće održati jer će protiv njega smišljati kojekakve namisli. 26 I oni koji jeđahu hranu njegovu skršit će ga, a vojska će njegova preplaviti, ali će mnogi pasti pobijeni. 27 A srca obaju ovih kraljeva bit će sklona zlu, i jedan drugomu za istim stolom govorit će laži; ali neće uspjeti jer će svršetak biti tek u određeno vrijeme. 28 Tada će se on vratiti u svoju zemlju s velikim blagom, a srce njegovo bit će protiv svetoga saveza. I pošto učini svoje, vratit će se u svoju zemlju. 29 U određeno vrijeme on će se vratiti i krenuti prema Jugu, ali ovaj posljednji put neće biti kao prvi put.30 Jer doći će na nj kitimski brodovi, i on će se ojaditi. Tada će se vratiti i razgnjeviti se na sveti savez i poduzimati svašta. I kad se vrati, iskazat će naklonost onima koji ostaviše sveti savez. 31 I mišice će stati uza nj, i oskvrnuti svetište-tvrđavu; i dokinut će svagdašnju žrtvu, i postaviti gnusobu opustošenja. 32 I one koji čine zlo protiv saveza laskanjem će navesti na otpadništvo, a puk koji poznaje Boga svojega bit će jak i činit će. 33 I oni koji su razboriti u puku uputit će mnoge, no ipak će danima padati od mača i plamena, u sužanjstvo i kao plijen. 34 I kad budu pali, pružit će im se mala pomoć; a mnogi će im se pridružiti hineći. 35 Past će i neki od tih razboritih, da bi se i oni prokušali i pročistili i ubijelili do vremena svršetka; jer određeno vrijeme tek ima doći. 36 A kralj će raditi kako mu bude volja; i uzvisit će se i uzveličati iznad svakoga boga, i govorit će čudesne stvari protiv Boga nad bogovima, i uspijevat će dok se gnjev ne dovrši; jer što je određeno, to će se izvršiti. 37 Neće mariti ni za Boga svojih otaca ni za milinu žena, niti će mariti za bilo kojega drugog boga nego će se uzveličati iznad sviju. 38 I mjesto njih častit će boga tvrđava; i boga kojega nisu poznavali njegovi očevi častit će zlatom i srebrom i dragim kamenjem i skupocjenostima. 39 I s tuđim bogom navalit će na najtvrđe utvrde; onima koji njega priznaju uvećat će slavu i dat će im vlast nad mnogima i razdijelit će zemlju za nagradu.« 40 »I u vrijeme svršetka kralj će se Juga bosti s njime. A kralj Sjevera jurnut će na nj kao vihor, s kolima i s konjanicima i s mnogim brodovima; i ući će u zemlje, i preplaviti ih, i proći. 41 Ući će i u Prekrasnu zemlju; i mnoge će zemlje pasti, ali ove će izmaći iz ruke njegove: Edom i Moab i prvaci sinova Amonovih. 42 Tada će ruku svoju ispružiti prema drugim zemljama, i zemlja egipatska neće uteći. 43 I zagospodarit će nad blagom u zlatu i srebru i nad svim skupocjenostima egipatskim; a Libijci i Etiopljani pratit će korake njegove. 44 Ali će ga uznemiriti vijesti s istoka i sa sjevera, te će izaći s velikom srdžbom da uništi i zatre mnoge. 45 I posadit će šatore dvora svojega između morā na prekrasnoj svetoj gori. No i on će doći kraju svojemu, i nitko mu pomoći neće.«