Daniel 3

15. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 3”.

1 Kralj Nabukodonosor načini kip od zlata, kojemu visina bijaše šezdeset lakata, a širina mu šest lakata. Postavi ga u ravnici Duri, u pokrajini babilonskoj. 2 I posla kralj Nabukodonosor poziv da se skupe satrapi, upravitelji i namjesnici, savjetnici, rizničari, suci, činovnici i svi vladari pokrajina, da dođu na posvetu kipa što ga je podigao kralj Nabukodonosor. 3 Nato se skupiše satrapi, upravitelji i namjesnici, savjetnici, rizničari, suci, činovnici i svi vladari pokrajina na posvetu kipa što ga je podigao kralj Nabukodonosor; i stadoše pred kip što ga je podigao Nabukodonosor. 4 Tada vjesnik glasno povika: »Naređuje vam se, puci, narodi i jezici: 5 U času kad začujete zvuk roga, frule, citre, triangla, psaltira i gajdi, te svih vrsta glazbe, padnite i poklonite se zlatnomu kipu što ga je podigao kralj Nabukodonosor. 6 A tko ne bi pao i poklonio se, istoga trena bit će bačen u peć ognjenu užarenu.« 7Zato svi puci na vrijeme, čim začuše zvuk roga, frule, citre, triangla i psaltira, te svih vrsta glazbe, svi puci, narodi i jezici padoše i pokloniše se zlatnomu kipu što ga je podigao kralj Nabukodonosor. 8 Upravo u to vrijeme pristupiše neki Kaldejci i optužiše Židove. 9 Progovoriše i rekoše kralju Nabukodonosoru: »Kralju, živ bio dovijeka! 10 Ti si, kralju, izdao odredbu da svaki čovjek koji začuje zvuk roga, frule, citre, triangla, psaltira i gajdi, te svih vrsta glazbe, padne i pokloni se zlatnomu kipu; 11 a tko ne bi pao i poklonio se, bio bi bačen u peć ognjenu užarenu. 12 Ima nekih Židova koje si ti postavio nad upravom pokrajine babilonske — Šadrak, Mešak i Abed-Nego: ti ljudi ne mare za te, kralju, oni ne štuju tvoje bogove i nisu se poklonili zlatnomu kipu što si ga podigao.« 13 Tada Nabukodonosor, bijesan i srdit, zapovjedi da dovedu Šadraka, Mešaka i Abed-Nega. Te ljude nato dovedoše pred kralja. 14 Nabukodonosor progovori i reče im: »Je li istina, Šadrače, Mešače i Abed-Nego, da vi ne štujete moje bogove i da se niste poklonili zlatnomu kipu što sam ga podigao? 15 Sada, jeste li spremni u čas kad začujete zvuk roga, frule, citre, triangla, psaltira i gajdi, te svih vrsta glazbe, pasti i pokloniti se kipu što sam ga načinio? Ako li se ne poklonite, istoga trena bit ćete bačeni u peć ognjenu užarenu; i koji je taj bog koji bi vas izbavio iz moje ruke?« 16 Šadrak, Mešak i Abed-Nego odgovoriše i rekoše kralju Nabukodonosoru: »Na ovo ti mi ne trebamo dati odgovor. 17 Ako je tako, Bog naš kojemu mi služimo može nas izbaviti iz peći ognjene užarene; i od ruke tvoje, kralju, on će nas izbaviti. 18 Ako li ne, neka ti bude znano, kralju, da mi tvojim bogovima nećemo služiti i zlatnom se kipu što si ga podigao nećemo pokloniti.« 19 Nato se Nabukodonosor ispuni srdžbom i promijeni se izraz lica njegova prema Šadraku, Mešaku i Abed-Negu. On progovori i zapovjedi da zagriju peć sedam puta jače no što je obično zagriju. 20 Potom zapovjedi nekim snažnim ratnicima koji bijahu u njegovoj vojsci da svežu Šadraka, Mešaka i Abed-Nega i bace ih u peć ognjenu užarenu. 21 Tako svezaše ove ljude u njihovim plaštevima, njihovim hlačama i njihovim kapama te ostaloj njihovoj odjeći, i baciše ih u peć ognjenu užarenu. 22 Budući da kraljeva zapovijed bijaše hitna a peć prekomjerno zagrijana, plamen ognja pobi one ljude koji su bacali Šadraka, Mešaka iAbed-Nega. 23 A ova trojica ljudi — Šadrak, Mešak i Abed-Nego — padoše svezani u peć ognjenu užarenu. 24 Tada se kralj Nabukodonosor zaprepasti, te žurno ustade, progovori i reče svojim savjetnicima: »Nismo li tri čovjeka svezana bacili u oganj?« Oni odgovoriše i rekoše kralju: »Istina je, kralju.« 25 Nato odgovori i reče: »Gle, ja vidim četiri čovjeka, odriješeni hodaju posred ognja i ništa im se zlo ne događa; a četvrti je izgledom nalik Sinu Božjemu.« 26 Tada Nabukodonosor priđe vratima ognjene užarene peći te progovori i reče: »Šadrače, Mešače i Abed-Nego, sluge Boga Svevišnjega, izađite i dođite ovamo!« Nato Šadrak, Mešak i Abed-Nego izađoše isred ognja. 27 I skupiše se satrapi, upravitelji i namjesnici te kraljevi savjetnici, da vide te ljude nad čijim tijelima vatra nije imala učinka niti im se kosa na glavi oprljila niti su im se plaštevi oštetili niti je ikakav miris vatre prešao na njih. 28 Nabukodonosor progovori i reče: »Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abed-Negov, koji je poslao svog anđela i izbavio sluge svoje koji su se pouzdali u njega i prekršili kraljevu zapovijed, i predali svoja tijela da ne bi služili i klanjali se bilo kojem drugom bogu osim Bogu svojemu. 29 Zato izdajem odredbu da će svaki puk, narod i jezik koji bi izrekao bilo što nedolično protiv Boga Šadrakova, Mešakova i Abed-Negova biti rastrgan u komade, a kuće njihove postat će smetište; jer nema drugoga boga koji bi mogao izbaviti kao ovaj.« 30 Tada kralj uzvisi Šadraka, Mešaka i Abed-Nega u pokrajini babilonskoj.