Daniel 5

17. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 5”.

1 Kralj Belšacar priredi veliku gozbu za tisuću svojih odličnika te je pio vino pred tisuću njih. 2 Kušajući vino, Belšacar zapovjedi da donesu zlatne i srebrne posude što ih je njegov otac Nabukodonosor uzeo iz Hrama u Jeruzalemu, pa da piju iz njih kralj i odličnici njegovi, njegove žene i inoče njegove. 3 Tada donesoše zlatne posude što ih bijahu uzeli iz hrama Doma Božjega u Jeruzalemu te su kralj i njegovi odličnici, njegove žene i inoče njegove pili iz njih. 4 Pili su vino i slavili bogove od zlata i srebra, mjedi, željeza, drva i kamena. 5 U taj čas pojaviše se prsti čovječje ruke te stadoše pisati, nasuprot svijećnjaku, po žbuki na zidu kraljeve palače; i kralj vidje dlan ruke koja pisaše. 6 Tada se izraz kraljeva lica promijeni i misli ga njegove uznemiriše, te popustiše zglobovi njegovih kukova i koljena mu stadoše udarati jedno o drugo. 7 Kralj glasno povika da mu dovedu zvjezdare, Kaldejce i proricatelje. Kralj progovori i reče mudracima babilonskim: »Koji god čovjek pročita ovaj natpis i pokaže mi značenje njegovo, bit će obučen u grimiz i nosit će zlatan lanac oko vrata svojega i vladat će kao treći u kraljevstvu.« 8 Nato pristupiše svi kraljevi mudraci, ali ne mogoše pročitati natpis ni priopćiti kralju značenje njegovo. 9 Tada se kralj Belšacar silno uznemiri i promijeni mu se izraz lica njegova, a odličnici njegovi ostadoše zatečeni. 10 Zbog riječī kralja i njegovih odličnika kraljica uđe u gozbenu dvoranu. Kraljica progovori i reče: »Kralju, živ bio dovijeka! Neka te tvoje misli ne uznemiruju i neka se ne mijenja izraz lica tvojega! 11 Ima u tvom kraljevstvu čovjek u kome je duh svetih bogova. I još u dane oca tvojega u njemu se nađe svjetlo i pronicljivost i mudrost, poput mudrosti bogova. Zato ga kralj Nabukodonosor, tvoj otac, tvoj otac kralj, postavi za poglavara čarobnjakā, zvjezdarā, Kaldejaca i proricateljā. 12 Budući da se u tom Danielu — kojemu kralj nadjenu ime Beltešacar — nađe izniman duh i razum i pronicljivost te sposobnost tumačenja snova i rješavanja zagonetki i razrješavanja teškoća, neka se sad pozove Daniel pa će ti on pokazati značenje.« 13 Tada Daniel bȋ uveden pred kralja. Kralj progovori i reče Danielu: »Jesi li ti onaj Daniel koji je jedan od sinova prognanstva Judina, što ih je iz Jude doveo moj otac kralj? 14 Ta čuo sam za te da je u tebi duh bogova i da se u tebe nađe svjetlo i pronicljivost i iznimna mudrost. 15 I sad bijahu preda me dovedeni mudraci i zvjezdari da pročitaju ovaj natpis i da mi priopće značenje njegovo, ali oni ne mogoše pokazati značenje te riječi. 16 Ali ja sam za te čuo da timožeš protumačiti značenja i razriješiti teškoće. Sad, ako budeš mogao pročitati natpis i priopćiti mi značenje njegovo, bit ćeš obučen u grimiz i nosit ćeš zlatan lanac oko vrata svojega i vladat ćeš kao treći u kraljevstvu.« 17 Nato Daniel progovori i reče pred kraljem: »Darovi tvoji nek ostanu tebi, a nagrade svoje podaj drugima! A ja ću natpis pročitati kralju i značenje mu priopćiti. 18 O kralju, Bog Svevišnji tvom je ocu Nabukodonosoru dao kraljevstvo i veličinu i slavu i veličanstvo. 19 I zbog veličine koju mu je dao drhtali su i strepili pred njim svi puci, narodi i jezici. Koga je htio, toga je pogubio, a koga je htio, na životu je ostavio; i koga je htio, njega je uzvisio, a koga je htio, toga je ponizio. 20 No kad mu se srce uznijelo i kad mu je duh otvrdnuo u oholosti, bȋ zbačen sa svojega kraljevskog prijestolja i slava njegova oduze se od njeg’. 21 I bȋ prognan od sinova ljudskih; i srce mu posta slično životinjskom, i prebivalište mu bijaše s divljim magarcima. Hranili su ga travom kao goveda i rosa nebeska tijelo mu je prala, dok ne spozna da Svevišnji Bog vlada nad kraljevstvom ljudskim i postavlja nad njim koga onhoće. 22 No ti, Belšacare, sine njegov, nisi ponizio srce svoje, akoprem si znao sve ovo, 23 nego si se uzvisio protiv Gospodara neba. I donijeli su preda te posude iz Doma njegova te ste iz njih vino pili — ti i tvoji odličnici, tvoje žene i inoče tvoje. I slavio si bogove od srebra i zlata, od mjedi, željeza, drva i kamena, koji niti vide niti čuju niti razumiju; a Boga, u čijoj je ruci tvoj dah i u koga su svi tvoji putovi, nisi veličao. 24 Tako bȋ od njega poslan dlan one ruke, i ovaj natpis bijaše napisan. 25 A ovo je natpis koji bijaše napisan: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 26 Ovo je značenje te riječi: Mene — prebrojio je Bog tvoje kraljevstvo i dokončao ga; 27 Tekel — bio si vagnut na tezulji i nađen si nedostatan; 28 Peres — razdijeli se tvoje kraljevstvo i dade Medijcima i Perzijancima.« 29 Tada Belšacar zapovjedi da Daniela obuku u grimiz i oko vrata mu objese zlatan lanac, i da proglase za nj da je treći vladar u kraljevstvu. 30 Te iste noći kaldejski kralj Belšacar bȋ ubijen. 31 A kraljevstvo preuze Darije Medijac, star šezdeset i dvije godine.