Daniel 6

18. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 6”.

1 Svidje se Dariju da postavi nad kraljevstvom stotinu i dvadeset satrapa, koji će biti nad svim kraljevstvom, 2 a nad njima trojicu predstojnika, od kojih jedan bijaše Daniel, kojima će tȋ satrapi polagati račun, kako kralj ne bi bio oštećen. 3 Taj se Daniel tada počeo isticati među predstojnicima i satrapima jer u njemu bijaše izniman duh; i kralj mišljaše da ga postavi nad svim kraljevstvom. 4 Tada predstojnici i satrapi stadoše tražiti povod kako bi našli nešto protiv Daniela, nešto u vezi s kraljevstvom. I ne mogoše naći nikakva povoda ni pogrješke, jer on bijaše vjeran i nikakva propusta ni pogrješke ne nađe se na njemu. 5 Ovi ljudi rekoše tada: »Nećemo naći nikakva povoda protiv tog Daniela, osim da nađemo nešto protiv njega u zakonu Boga njegova.« 6 Tada se ovi predstojnici i satrapi sjatiše kod kralja i ovako mu rekoše: »Kralju Darije, živ bio dovijeka! 7 Svi predstojnici kraljevstva, upravitelji i satrapi, savjetnici i namjesnici, dogovoriše se da se donese kraljevska odredba i izda strogi proglas da će — tko god u trideset dana uputi molbu bilo kojemu bogu ili čovjeku osim tebi, kralju — biti bačen u lavovsku jamu. 8 Sada, kralju, potvrdi taj proglas i potpiši taj propis da se ne može promijeniti — u skladu s medijskim i perzijskim zakonom koji je neopoziv.« 9 Kralj Darije, stoga, potpisa propis i proglas. 10 A kad Daniel dozna da je propis potpisan, uđe u svoju kuću (a prozori u njegovoj gornjoj sobi bijahu otvoreni prema Jeruzalemu); i on nastavi spuštati se na svoja koljena tri puta na dan i moliti i zahvaljivati pred Bogom svojim, kao što je on i prije činio. 11 Nato se ovi ljudi sjatiše i nađoše Daniela gdje moli i vapi pred Bogom svojim. 12 Tada pristupiše i rekoše pred kraljem za kraljev proglas: »Nisi li ti potpisao proglas da će svaki čovjek koji u trideset dana uputi molbu bilo kojemu bogu ili čovjeku osim tebi, kralju, biti bačen u lavovsku jamu?« Kralj odgovori i reče: »Ta je riječ istinita — u skladu s medijskim i perzijskim zakonom koji je neopoziv.« 13 Nato odgovoriše i rekoše pred kraljem: »Onaj Daniel, koji je jedan od sinova prognanstva Judina, ne mari za te, kralju, ni za proglas što si ga potpisao, nego tri puta na dan upravlja molbu svoju.« 14 Nato se kralj, pošto ču tu riječ, silno sneveseli u sebi pa upravi srce na Daniela da ga izbavi. I sve do sunčeva zalaska trudio se da ga spasi. 15 Tada se ovi ljudi sjatiše kod kralja i rekoše kralju: »Znaj, kralju, da je medijski i perzijski zakon takav da se nijedan proglas i odredba koju je kralj postavio ne može promijeniti.« 16 Nato kralj zapovjedi da dovedu Daniela i bace ga u lavovsku jamu. Kralj progovori i reče Danielu: »Tvoj Bog, kojemu ti postojano služiš, on će te izbaviti.« 17 Potom bȋ donesen jedan kamen i stavljen jami na otvor; i kralj ga zapečati svojim prstenom i prstenom svojih odličnika, da se ništa ne mijenja za Daniela. 18 Tada kralj ode u svoju palaču i provede noć ne jedući; i nikakva glazbala nisu donosili preda nj, a san njegov bježao je od njega. 19 Potom kralj ustade u zoru, u svitanje, i žurno pođe k lavovskoj jami. 20 I kad se primaknu jami, žalosnim glasom doviknu Danielu; kralj progovori i reče Danielu: »Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog tvoj, kojemu ti postojano služiš, mogao izbaviti od lavova?« 21 Nato Daniel prozbori kralju: »Kralju, živ bio dovijeka! 22 Moj je Bog poslao svog anđela i zatvorio ralje lavovima, te mi ne naudiše. Jer ja se pred njim nađoh nedužnim; pa i pred tobom, kralju, nikakav zločin nisam počinio.« 23 Tada se kralj silno obradova zbog njega i zapovjedi da Daniela izvade iz jame. Tako Daniel bȋ izvađen iz jame i nikakve ozljede ne nađe se na njemu, jer se pouzdao u Boga svojega. 24 Kralj onda zapovjedi te dovedoše one ljude koji bijahu optužili Daniela i baciše ih u lavovsku jamu — njih, njihovu djecu i žene njihove. Još ni ne dodirnuše dno jame kad ih lavovi svladaše i smrskaše sve kosti njihove. 25 Tada kralj Darije napisa svim pucima, narodima i jezicima što prebivahu po svoj zemlji: »Mir vam se umnožio! 26 Od mene je izdana zapovijed da po svoj vladavini kraljevstva mojega ljudi trebaju drhtati i strepiti pred Bogom Danielovim. Jer on je Bog živi i ostaje dovijeka; i njegovo je kraljevstvo ono što neće propasti, i vladavina njegova trajat će do kraja. 27 On izbavlja i spašava, i čini znake i čudesa na nebu i na zemlji. On je izbavio Daniela iz lavljih šapa.« 28 Tako je taj Daniel uživao uspjeh za kraljevanja Darija i za kraljevanja Kira Perzijanca.