Daniel 7

19. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 7”.

1 Prve godine Belšazara, kralja babilonskog, Daniel vidje san i viđenja glave svoje na postelji svojoj. Tad zapisa san iznijevši sažetak svega. 2 Daniel progovori i reče: Vidjeh noću u svome viđenju, i gle — četiri vjetra nebeska uzbibaše Veliko more. 3 I četiri goleme zvijeri izađoše iz mora, jedna drugačija od druge. 4 Prva bijaše kao lav, a krila joj orlovska. Gledao sam je dok joj se krila ne iščupaše; i podiže se sa zemlje i uspravi se na noge kao čovjek, i bijaše joj dano srce čovječje. 5 Kad eno sljedeće, druge zvijeri, nalik na medvjeda. I uspravi se s jedne strane, a tri joj rebra u raljama među zubima njezinim. I rekoše joj ovako: ‘Ustani, požderi mnogo mesa!’ 6 Poslije toga pogledah, kad eno sljedeće — poput leoparda, a na leđima joj četiri ptičja krila. Zvijer imaše i četiri glave; i bȋ joj dana vlast. 7 Nakon toga gledah u noćnim viđenjima, kad eno četvrte zvijeri — strašne i jezovite i iznimno snažne; i imala je velike željezne zube: proždirala je i satirala, a preostalo gazila svojim nogama. Ona se pak razlikovala od svih zvijeri koje bijahu prije nje i imaše deset rogova. 8 I dok ja promišljah o rogovima, gle — izraste među njima jedan drugi, mali rog, a tri prva roga bijahu iščupana pred njim. I gle, na tome rogu bijahu oči kao oči čovjekove, i usta koja govorahu velike stvari. 9 Gledao sam sve dok prijestolja ne bijahu zbačena i Drevnik vjekova ne sjede. Odjeća mu bijaše bijela kao snijeg, a kosa na glavi njegovoj kao čista vuna. Prijestolje mu kao plamenovi ognjeni, a kotači mu kao rasplamsali oganj. 10 Ognjena je rijeka tekla i izlazila ispred njega; tisuću tisuća služilo je njemu i mirijada mirijadā stajala je pred njim. Sud zasjede i knjige se otvoriše. 11 Zbog zvuka velikih riječi što ih je govorio rog tad nastavih gledati. Gledao sam sve dok zvijer ne bijaše ubijena, a tijelo joj raščinjeno i predano užarenom ognju. 12 A ostale zvijeri — njima se oduze vlast, ali im život bijaše produljen za vrijeme i rok. 13 Gledah u noćnim viđenjima, i gle — s oblacima nebeskim dolažaše netko nalik Sinu Čovječjemu; i dospije do Drevnika vjekova, i dovedoše ga preda nj. 14 I njemu bȋ predana vlast i slava i kraljevstvo, da mu služe svi puci, narodi i jezici. Njegova vlast vlast je vječna koja proći neće, i njegovo je kraljevstvo ono koje neće propasti. 15 Meni, Danielu, u tijelu se duh moj smete, i viđenja glave moje uznemiriše me. 16 Pristupih k jednom od onih koji stajahu ondje i zamolih ga da mi rekne istinu o svemu tome. I on mi kaza i priopći mi značenje tih stvari: 17 »One goleme zvijeri, bijaše ih četiri, četiri su kralja koji će se dići sa zemlje. 18 Ali će kraljevstvo primiti sveci Svevišnjega, i oni će kraljevstvo posjedovati zavijek i u vijeke vjekova.« 19 Zaželjeh tada saznati istinu o četvrtoj zvijeri, koja bijaše drugačija od svih drugih, vrlo strašna, kojoj zubi bijahu željezni a nokti joj mjedeni, koja je proždirala i satirala, a što je preostalo, nogama svojim gazila; 20 i o deset rogova što bijahu na glavi njezinoj, i o drugom rogu koji izraste a pred kojim prva tri otpadoše; o tom dakle rogu koji imaše oči i usta što govorahu velike stvari, a koji izgledom bijaše golemiji od svojih predšasnika. 21 Gledao sam kako ovaj rog vodi rat protiv svetaca i kako ih nadvladava, 22 dok ne dođe Drevnik vjekova i sud bȋ predan svecima Svevišnjega, i dok ne dođe vrijeme kad sveci zaposjedoše kraljevstvo. 23 Reče ovako: »Četvrta zvijer bit će četvrto kraljevstvo na zemlji. Bit će ono drugačije od svih drugih kraljevstava; i proždrijet će svu zemlju i izgaziti je i satrti je. 24 A deset rogova deset je kraljeva koji će ustati iz ovoga kraljevstva. A poslije njih ustat će jedan drugi, i taj će biti drugačiji od onih prvih i pokorit će tri kralja. 25 I govorit će drske riječi protiv Svevišnjega i zatirati svece Svevišnjega; i pomišljat će da promijeni vremena i zakone. I sveci će biti predani njemu u ruke na vrijeme i vremènā i polovicu vremena. 26 Potom će zasjesti sud; i oduzet će mu se vlast, da se razori i uništi do kraja. 27 A kraljevstvo i vlast i veličanstvo kraljevstava pod svim nebesima dat će se puku svetaca Svevišnjega. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti njemu će služiti i slušat će njega.« 28 Ovdje je kraj ovoj riječi. Mene, Daniela, silno uznemiriše misli moje, i promijeni se na meni izraz lica mojega. Ali ovu riječ sačuvah u svom srcu.