Daniel 9

21. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 9”.

1 Prve godine Darija, sina Ahasverova, iz roda Medijaca, koji bijaše zakraljen nad kaldejskim kraljevstvom, 2 prve godine njegova kraljevanja ja, Daniel, razabrah u knjigama broj godina koji kroz riječ Gospodnju bijaše otkriven proroku Jeremiji kad se ima dovršiti opustošenje Jeruzalema — sedamdeset godina. 3 I upravih lice svoje prema Gospodinu Bogu išćući molitvom i preklinjanjima, u postu i kostrijeti i pepelu. 4 I molio sam se Gospodu, Bogu svojemu, i priznavao i govorio: »Ah, Gospodine, veliki i strašni Bože, koji držiš Savez i milosrđe s onima koji njega ljube i drže njegove zapovijedi! 5 Mi sagriješismo i bezakonje počinismo i zlo učinismo i pobunismo se i odstupismo od tvojih zapovijedi i od sudova tvojih. 6 I nismo slušali sluge tvoje, proroke, koji su u tvoje ime govorili našim kraljevima, našim knezovima i našim očevima, i svemu puku zemaljskom. 7 U tebe je, Gospodine, pravednost, a u nas stid na licu, kao u ovaj dan — u ljudi iz Jude i u stanovnikā Jeruzalema i u svega Izraela, onih blizu i onih daleko, po svim zemljama kamo si ih razagnao zbog njihove nevjernosti kojom ti se iznevjeriše. 8 Gospode, stid na licu nama, našim kraljevima, našim knezovima i našim očevima, jer sagriješismo protiv tebe. 9 U Gospodina je, Boga našega, smilovanje i praštanje, premda se pobunismo protiv njega. 10 I nismo slušali glas Gospoda, Boga našega, da hodimo po njegovim zakonima što ih je postavio pred nas preko svojih slugu prorokā. 11 Da, sav je Izrael prekršio tvoj Zakon i odstupio da ne sluša glasa tvojega. Zato se na nas izlilo prokletstvo, i kletva što je zapisana u Zakonu Mojsija, sluge Božjega, jer sagriješismo protiv Njega. 12 Tako je potvrdio svoje riječi što ih je govorio protiv nas i protiv naših sudaca koji su nam sudili, svalivši na nas veliko zlo; jer pod čitavim nebom nije se zbilo kako se zbilo u Jeruzalemu. 13 Kako je zapisano u Zakonu Mojsijevu, sve ovo zlo dođe na nas, ali mi nismo iskali naklonost Gospoda, Boga našega, odvrativši se od svojih bezakonja i razumjevši tvoju istinu. 14 Zato je Gospod stražio nad zlom te ga svalio na nas. Jer pravedan je Gospod, Bog naš, u svim djelima svojim što ih učini, ali mi ne poslušasmo glasa njegova. 15 A sada, Gospodine, Bože naš, koji si rukom jakom izveo svoj puk iz zemlje egipatske i pribavio sebi ime, kao što je današnjega dana — sagriješili smo, zlo smo učinili! 16 Gospodine, po svoj tvojoj pravednosti neka se sad odvrati tvoj gnjev i srdžba tvoja od tvojega grada Jeruzalema, svete gore tvoje; jer zbog naših grijeha i zbog bezakonja očeva naših Jeruzalem i puk tvoj ruglo su svima oko nas. 17 Zato sad, Bože naš, poslušaj molitvu sluge svojega i preklinjanja njegova; i licem svojim obasjaj svoje opustošeno svetište — Gospodina radi. 18 Bože moj, prikloni uho svoje i poslušaj! Otvori oči svoje i pogledaj našu pustoš i grad koji se tvojim zove imenom! Jer mi ne podastiremo preda te preklinjanja svoja zbog svoje pravednosti, nego zbog velikih smilovanja tvojih. 19 Gospodine, čuj! Gospodine, oprosti! Gospodine, posluhni i čini! Ne oklijevaj — sebe radi, Bože moj, jer se tvoj grad i puk tvoj tvojim zovu imenom.« 20 Dok sam ja još govorio i molio se i priznavao svoje grijehe i grijehe puka svojega Izraela, i podastirao svoju molbu pred Gospoda, Boga svojega, za svetu goru Boga svojega, 21 dok sam dakle ja još govorio u molitvi, onaj čovjek Gabriel, kojega vidjeh spočetka u viđenju, doletje brzo i dotače me se u vrijeme večernje prinosnice. 22 I uputi me, i progovori sa mnom, i reče: »Daniele, izađoh sad da ti dadnem pronicljivost i razumijevanje. 23 Od početka tvojih preklinjanja izašla je riječ, i ja dođoh da ti je objavim — jer ti si miljenik. Zato pazi na riječ i razumij viđenje. 24 Sedamdeset je tjedana određeno tvojemu puku i tvom svetom gradu da se dokonča prijestup i da se prestane s grijesima, te da se izvrši pomirenje za bezakonje i uvede vječna pravednost, i da se zapečati viđenje i proročanstvo i da se pomaže Sveti nad svetima. 25 Zato znaj i razumij: od časa kad je izašla riječ da se vrate i sagrade Jeruzalem do Mesije Kneza bit će sedam tjedana i šezdeset i dva tjedna; i bit će opet sagrađena ulica i zid, i to u tjeskobna vremena. 26 A poslije šezdeset i dva tjedna Mesija će biti satrt, ali ne za sebe. I puk kneza koji će doći razorit će grad i svetište. Tada će s potopom doći njegov kraj, a sve do kraja bit će rat i određena pustošenja. 27 I utvrdit će savez s mnogima za jedan tjedan; a usred tjedna obustavit će žrtvu i prinos. I na krilu gnusoba doći će onaj koji pustoši, i to do uništenja, i što je određeno, izlit će se na pustošnika.«