Darovi Duha

20. 10. 2012.

„Što se, braćo, tiče duhovnih darova, ne bih htio da ostanete u neznanju.“ (1. Korinćanima 12,1)

Prije nego što je otišao od svojih učenika, Krist je dahnuo u njih i rekao: „Primite Duha Svetoga!“ (Ivan 20,22) I ponovno je rekao: „Evo, ja ću poslati na vas ono što je Otac moj obećao.“ (Luka 24,49) Međutim, tek nakon uzašašća ovaj dar bio je u potpunosti primljen. Ne prije nego što su se učenici u vjeri i molitvi potpuno prepustili Njegovom djelovanju, Sveti Duh nije bio izliven. …

„Uzlazeći u visinu odvede zarobljenike; dade ljudima darove.“ (Efežanima 4,8) … U Kristu su darovi naši, ali njihovo stvarno posjedovanje ovisi o našem primanju Svetoga Duha.

Talenti koje Krist povjerava svojoj Crkvi jesu darovi i blagoslovi koje dobivamo od Svetoga Duha. … Svi darovi nisu dani svakom vjerniku, ali svakom Učiteljevom sluzi obećan je neki dar Duha u skladu s njegovim potrebama u Gospodnjem djelu.

U svim Gospodnjim planovima ništa nije tako lijepo kao Njegova odluka da muškarcima i ženama podijeli različite darove. … Mnogi su primili samo ograničenu mjeru vjerskog i intelektualnog obrazovanja, ali Bog želi za njih obaviti posao ako budu radili skromno, oslanjajući se na Njega. …

Različiti darovi poklonjeni su različitim osobama tako da radnici osjećaju potrebu jedan za drugim. Bog daje ove darove da budu uporabljeni u Njegovoj službi ne zato da se proslavi onaj koji ih ima, ne zato da se proslave ljudska bića, već da se uzdigne Otkupitelj svijeta. …

Nekima se možda čini da je razlika između njihovih darova i darova suradnika u radu tako velika da se ne mogu sjediniti u skladnom naporu; ali kada se sjete da postoje razni umovi do kojih treba doprijeti i da će neki odbaciti istinu koju im je iznio jedan radnik, a otvoriti svoje srce istoj istini koju drugi radnik iznosi na drugi način, oni će se potruditi da rade zajedno u slozi. Njihovi talenti, ma koliko bili različiti, trebaju biti pod upravom istoga Duha. U svakoj riječi i svakom djelu otkrivat će se ljubaznost i ljubav, i dok svaki radnik bude vjerno radio na svojem radnom mjestu, Kristova molitva za jedinstvo Njegovih sljedbenika bit će uslišana i svi će vidjeti da su oni Njegovi učenici. (Signs od the Times, 15. ožujka 1910.)