Deset zapovijedi sa subotom u središtu

14. 06. 2024.

“U Kovčeg položi ploče Svjedočanstva što ću ti ih dati.” (Izlazak, 25,21)

Gospodin mi je pokazao nebesko Svetište. Božji hram na Nebu bio je otvoren i vidjela sam Božji kovčeg pokriven prijestoljem milosti. Dva anđela stajala su na oba kraja Kovčega, raširenih krila preko prijestolja milosti, s licima okrenutim prema njemu. Oni su, objasnio mi je moj anđeo pratitelj, predstavljali svu nebesku vojsku koja s velikim poštovanjem gleda prema Božjem zakonu napisanom Božjim prstom.

Isus je podigao poklopac Kovčega i ja sam ugledala kamene ploče na kojima je bilo napisano Deset zapovijedi. Začudila sam se kada sam vidjela da se četvrta zapovijed nalazi u samom središtu Deset propisa i da je okružuje blagi krug svjetlosti. Anđeo je rekao: “Ovo je jedina zapovijed koja upućuje na živog Boga koji je stvorio Nebo i Zemlju i sve što je na njoj.”

Kada su postavljeni temelji Zemlji, postavljen je i temelj suboti. Da se prava subota uvijek svetkovala, pokazano mi je da nikada ne bi bilo nevjernika ili ateista. Svetkovanje subote sačuvalo bi svijet od idolopoklonstva.

Četvrta zapovijed je pogažena i zato smo pozvani da popravimo pukotinu u Zakonu i branimo oskvrnjenu subotu. Čovjek bezakonja, koji se uzdigao iznad Boga i pomišljao da promijeni blagdane i Zakon, promijenio je dan odmora sa sedmog na prvi dan tjedna. Tako je načinio pukotinu u Božjem zakonu. Upravo pred veliki dan Gospodnji ljudi se upozoravaju da se vrati svojoj vjernosti Božjem zakonu koji je Antikrist pogazio. Pozornost mora biti usmjerena na pukotinu u Zakonu riječima i primjerom. …

Pokazano mi je da treći anđeo koji objavljuje Božje zapovijedi i vjeru Isusovu, prikazuje narod koji prima poruku i upućuje glas opomene svijetu da čuva Božje zapovijedi i Njegov Zakon kao zjenicu svojega oka; i da će mnogi kao odgovor na ovu opomenu prihvatiti Gospodnju subotu. (Life Sketches of Ellen White, str. 95,96)