Dođite sa strahopoštovanjem

24. 03. 2013.

“Zato primajući u posjed kraljevstvo koje se ne može uzdrmati, čuvajmo i dalje milost. Njom i dalje štujmo Boga kako mu je ugodno, u strahu i poštovanju.” (Hebrejima 12,28)

Trebamo steći jasnu spoznaju o tome kako pred Boga moramo izlaziti s poštovanjem i pobožnim strahom, puni odane ljubavi. Zapažen je sve veći nedostatak poštovanja prema našem Stvoritelju, sve veće nepoštovanje prema Njegovoj veličini i Njegovom veličanstvu. Međutim, Bog nam se obraća u ove posljednje dane. Mi slušamo Njegov glas u oluji, u grmljavini groma. Mi slušamo o katastrofama koje On dopušta da zadese svijet u obliku potresa, provale vodenih masa i razornih elemenata koji odnose sve pred sobom. (2SM 315)
U ovim opasnim vremenima, oni koji tvrde da pripadaju Božjem narodu i da drže Njegove zapovijedi, moraju se čuvati da ne izgube duh poštovanja i pobožnog straha. Biblija uči ljude kako da izlaze pred svojeg Stvoritelja — ponizno i sa strahopoštovanjem, s vjerom u božanskog Stvoritelja. Neka čovjek dolazi savijenih koljena, kao podanik milosti, kao molitelj pred prijestolje milosti. Time će posvjedočiti da je cijelo svoje biće, duh, dušu i tijelo pokorio svojem Stvoritelju.
Na javnom i na osobnom bogoslužju naša je dužnost da savijemo svoja koljena pred Bogom kada Mu iznosimo svoje molbe. Isus, naš primjer, “kleknuo je da se moli”. I o Njegovim učenicima ostalo je zapisano da su “kleknuli da se mole”. I Stjepan je “klečao”. Pavao izjavljuje: “Zato sagibam svoja koljena pred Ocem od koga svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime.” (Efežanima 3,14) Dok je pred Gospodinom priznavao grijehe svojega naroda, Ezra je klečao. Daniel “je tri puta na dan padao na koljena blagoslivljajući, moleći i hvaleći Boga, kako je uvijek činio” (Daniel 6,11). Psalmist poziva: “Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Jahvi koji nas stvori!” (Psalam 95,6)
“Dakle, Izraele, što od tebe traži Jahve, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Jahve, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodiš; da ga ljubiš i služiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom.” (Ponovljeni zakon 10,12) “Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu.” (Psalam 33,18) “Nagrada je poniznosti strah Gospodnji, bogatstvo, čast i život.” (Izreke 22,4) (RH, 30. studenoga 1905.)