Jutarnji stih

Dok si mlad

“Neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti! Štoviše, budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći!” (1. Timoteju 4,12)
“Timotej bio je običan mladić kada ga je Bog izabrao za učitelja. Međutim, njegova načela su bila toliko čvrsta pod utjecajem ispravnog odgoja da je bio osposobljen za ovaj važan položaj. On je nosio svoje odgovornosti s krotkošću sličnoj Kristovoj. Bio je vjeran, nepokolebljiv i iskren pa ga je Pavao izabrao za svojeg suradnika u poslu i putovanjima. Da se Timotej ne bi suočio s omalovažavanjem zbog svoje mladosti, Pavao mu je uputio sljedeće riječi: ‘Neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti!’ Pavao je mogao tako postupiti jer Timotej nije imao visoko mišljenje o sebi, već je stalno tražio savjet. Mnogi mladi u većoj mjeri postupaju prema svojim nagonima nego prema zdravom prosuđivanju. Međutim, Timotej je na svakom koraku postavljao pitanje: ‘Je li ovo put Gospodnji?’ On nije posjedovao nijedan posebno istaknut dar, ali je sve svoje sposobnosti posvetio službi Bogu i to je njegov rad činilo dragocjenim. Gospodin je u njemu prepoznao um koji se može oblikovati i pripremiti za djelovanje Duha Svetog. Bog će danas upotrijebiti mlade kao što je upotrijebio Timoteja ako se prepuste Njegovom vodstvu. Vaša je prednost da budete Božji misionari. On vas poziva da radite za svoje bližnje. Potražite one za koje znate da su u opasnosti i u Kristovoj ljubavi pokušajte im pomoći. Kako će upoznati Spasitelja ako ne vide Njegove vrline u Njegovim sljedbenicima?” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 7, str. 915) “Najviši cilj naših mladih ne treba biti težnja za nečim neobičnim. U Timotejevim mislima i radu nije bilo mjesta za to. Oni trebaju imati na umu da u rukama neprijatelja sveg dobra znanje samo po sebi može biti sila koja će ih uništiti. Jedno vrlo inteligentno biće, koje je zauzimalo vrlo visok položaj među anđelima, na kraju je postalo buntovnik; i mnogi umovi koji su postigli visoka intelektualna dostignuća zarobljeni su njegovom silom. Mladi se trebaju predati utjecaju nauka Svetoga pisma, utkati ga u svoja svakidašnja razmišljanja i praktičan život. Tada će posjedovati osobine koje se u nebeskim dvorovima ocjenjuju kao najviše.” (The Youth’s Instructor, 5. svibnja 1898.)


Komentiraj