Dolazak Kralja

7. 02. 2023.

“Tada će vidjeti Sina Čovječjega gdje dolazi na oblaku s velikom moći i slavom.” (Luka 21,27)

Krist je naložio svom narodu da pazi na znakove Njegova dolaska i da se raduje kad bude primijetio znamenja dolaska svojega Kralja. “Kad počne ovo bivati,” rekao je, “uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje.” Skrenuo je pozornost svojih sljedbenika na stabla u proljeće i rekao: “Kad ih vidite da već pupe, znate sami da je blizu ljeto. Tako i vi, kad vidite da to biva, znajte da je blizu kraljevstvo Božje.” (Luka 21,28.30.31)

Ali kad je duh poniznosti i pobožnosti u Crkvi ustupio mjesto oholosti i formalizmu, ljubav prema Kristu i vjera u Njegov dolazak su ohladnjeli. Zaokupljeni svjetovnošću i traženjem zadovoljstava, oni koji su se smatrali Božjim narodom postali su slijepi za Spasiteljeve upute vezane uz znakove Njegova dolaska. Zanemarili su nauk o drugom dolasku; biblijski tekstovi o njemu zamračeni su pogrešnim tumačenjima, dok u velikoj mjeri nisu bili zanemareni i zaboravljeni. Posebno je to bio slučaj s crkvama u Americi. Sloboda i udobnost što su je uživali svi društveni slojevi, silna želja za bogatstvom i raskoši koja je izazvala nezajažljivu težnju za novcem, neumorna trka za popularnošću i moći koja se svima činila nadomak ruke, naveli su ljude da svoje zanimanje i nade usmjere na ovozemaljsko, a da za daleku budućnost odlože svečani dan kad će svemu sadašnjem doći kraj.

Kad je Spasitelj svoje sljedbenike uputio na znakove svog povratka, prorekao je stanje otpada koje će vladati neposredno pred Njegov drugi dolazak. Ljudi će, kao u Noino vrijeme, zaokupljeni svjetovnim poslovima i traženjem zadovoljstava — kupovati, prodavati, saditi, graditi, ženiti se i udavati — zaboravljajući Boga i budući život. Za one koji će živjeti u to vrijeme Kristova opomena glasi: “Pazite sami na se da vam srca ne otvrdnu od razuzdanosti, pijanstva i tjeskobnih briga za život, da vas ne uhvati iznenada onaj dan.” (Luka 21,34) (Velika borba, str. 243)

Za razmišljanje: U kojoj je mjeri moj današnji dan isplaniran imajući u vidu Isusov drugi dolazak?