Jutarnji stih

Domaći Bogu

““Prema tome, niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji, nazidani na pravom temelju — na apostolima i prorocima, a zaglavni je kamen sam Krist Isus.”“ (Efežanima 2,19.20)

Gospodin Isus iskušava ljudska srca pokazivanjem svoje milosti i izobilnog milosrđa. On obavlja tako nevjerojatne preobražaje da Sotona … stoji i gleda ih kao neosvojivu tvrđavu pred njegovim lukavstvima i varkama. Oni su mu neshvatljiva tajna. Božji anđeli … gledaju s čuđenjem i radošću kako pali ljudi, nekada djeca gnjeva, zahvaljujući Kristovom podučavanju, razvijaju karakter sličan božanskom, postaju Božji sinovi i kćeri i igraju važnu ulogu u djelatnostima i zadovoljstvima Neba. (TM 18)
Gospodin je osigurao svojoj crkvi mogućnosti i blagoslove da može prikazati svijetu sliku svoje dovoljnosti i da Njegova crkva može biti potpuna u Njemu, stalna slika potpuno drugačijeg, čak vječnog svijeta, zakona koji su uzvišeniji od zemaljskih. Njegova crkva treba biti hram podignut prema božanskom uzoru. …
Svojoj crkvi Krist je dao izobilna sredstva da bi od svojega kupljenog vlasništva mogao primiti veliki prinos slave otkupljenih. Crkva, obdarena Kristovom pravednošću, Njegova je riznica u kojoj će se, u punom i konačnom prikazu, pojaviti bogatstvo Njegove milosti, Njegove ljubavi i Njegovog milosrđa. Izjava u Njegovoj posredničkoj molitvi da je Očeva ljubav prema nama tako velika kao prema Njemu, Jedinorođenom Sinu i da ćemo biti s Njim tamo gdje je On, zauvijek jedno s Kristom i Ocem, izaziva čuđenje nebeskih vojski, a to je i njihova velika radost. Dar Njegovog Svetoga Duha, bogat, pun i izobilan, Njegovoj će crkvi biti kao sveobuhvatni vatreni zid kojeg sile pakla neće nadvladati. Krist gleda na svoj neumrljano čist i besprijekorno savršen narod kao na nagradu za sva svoja stradanja, poniženja i ljubav, kao i na krunu svoje slave — Krist veliko središte iz kojeg isijava sva slava. (TM 17,18,19)


Komentiraj