Dopiranje do udaljenih

14. 07. 2015.

“I nije Bog pristan ni prema kome: no on nalazi načinâ da njegov prognanik ne bude izopćen od njega.” (2. Samuelova 14,14 — Vrtarić)

Poruka trojice anđela još nije propovijedana u Uzdi, gradu od desetak tisuća stanovnika, pa je skupina literarnih evanđelista iz Minska odlučila nedjeljom u ovom mjestu propovijedati poruku nade. U jednoj kući s tri stana, dva mlada literarna evanđelista naišla su na starijeg muškarca koji se prezivao Petrovič, i koji je žarko želio knjigu, ali nije imao dovoljno novca da je kupi. Zatražio je od njih da ga ponovno posjete. Kada je došao taj dan, dva literarna evanđelista nisu mogla ići, pa sam ja otišla umjesto njih.
Kad sam stigla na adresu koju sam dobila, pokucala sam, ali se nitko nije javljao. Međutim, otvorila su se vrata susjednog stana i čovjek po imenu Aleksandr rekao je da je Petrovič bio na proslavi Dana tenkista i da sada spava. Osjećala sam da sada nije najbolje vrijeme za razgovor s Petrovičem, ali mi je Aleksandr rekao da ostanem, a on je glasno pokucao na vrata. Konačno su se vrata otvorila. Petrovič i još jedan mladić, iako naizgled malo pijani, pozvali su me unutra. Smatrala sam da neće baš mnogo razumjeti od onoga što im govorim, ali su me ipak ljubazno slušali. Zatim je Petrovič pokazao na Veliku borbu i ponudio desetinu njezine cijene. Kad sam rekla da je to nedovoljno, drugi muškarac, Ruslan, rekao je da će on kupiti knjigu. On mi je dao više od cijene. Ja sam mu ponudila knjigu The Prayer of a Mother (Molitva majke) umjesto ostatka novca i on ju je rado prihvatio.
Kad sam izlazila iz stana, Aleksandr je sjedio za stolom sa ženom po imenu Svetlana, a pred njima je bila boca alkohola. Pokazala sam im knjige koje sam imala. Kad je žena vidjela knjigu The Prayer of a Mother, stavila ju je na grudi i rekla: “Tako žarko želim ovu knjigu!” Ali nisu imali novca pa smo se dogovorili da ćemo se vidjeti sljedećeg tjedna.
Kada sam se vratila, Svetlana je kupila onu knjigu i još dvije druge. Dok sam odlazila, sjetila sam se da Bog ima različite načine da dopre do onih koji ne poznaju Isusa kako ne bi ostali daleko od Njega. Molim se za te ljude. Vjerujem da će Gospodin iskoristiti naše knjige da oslobodi te ljude i da im podari spasenje.
Viktorija Zaprivarina, Bjelorusija