Dostatna milost

22. 08. 2013.

“A on mi je odgovorio: ‘Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti.’” (2. Korinćanima 12,9)

“Koliko god si malen sam u svojim očima, ipak si postao glavar Izraelovih plemena.” (1. Samuelova 15,17) Ovdje Samuel otkriva razlog zašto je Šaul bio postavljen na Izraelovo prijestolje. Imao je skromno mišljenje o svojim sposobnostima i bio je spreman primiti pouku. Kada je božanski izbor pao na njega, nije imao dovoljno znanja ni iskustva, a imao je, uz mnoge dobre osobine, ozbiljne karakterne nedostatke … ali ako ostane skroman, ako se bude neprestano pokoravao vodstvu božanske mudrosti … bit će osposobljen za uspješno i časno obavljanje dužnosti svojega visokog zvanja. Pod utjecajem božanske milosti, svaka njegova pozitivna osobina dobivat će novu snagu, dok će negativne osobine iz dana u dan postajati sve slabije.
To je djelo koje Gospodin želi obaviti za svakoga tko Mu se posveti. … Svakome tko želi primiti pouku, On će dati milosti i mudrosti. … Otkrivat će mu nedostatke njegovog karaktera i kada zatraži Njegovu pomoć, dat će mu snage da popravi svoje pogreške. Bez obzira na to kakvi grijesi opterećuju čovjeka, bez obzira na to kakve se gorke i kobne strasti bore da ovladaju njime, on može pobijediti ako bude bdio i borio se protiv njih u ime i u snazi Pomoćnika Izraelovog. Božja djeca trebaju postati vrlo osjetljiva na grijeh. … Jedna od Sotoninih najuspješnijih metoda ogleda se u navođenju čovjeka da čini male grijehe, u zasljepljivanju uma da ne vidi opasnost od malih popuštanja, malih skretanja u odnosu na jasno izražene Božje zahtjeve. Mnogi koji bi užasnuto ustuknuli pred nekim velikim prijestupima, smatraju da su posljedice sitnih grijeha beznačajne. Međutim, upravo ti mali grijesi izjedaju duhovnost i pobožnost duše. Noge koje stupaju na stazu koja se razlikuje od pravog puta, kreću prema širokom putu koji vodi u smrt. (2BC 1016,1017)
Kakav god bio položaj u koji nas je Bog stavio, kakva god bila odgovornost ili opasnost, uvijek moramo imati na umu da je obećao dati potrebnu milost svakome tko je iskreno zatraži. Oni koji sebe smatraju nesposobnima za svoj položaj a ipak ga prihvaćaju zato što Bog to traži od njih, koji se oslanjaju na Njegovu snagu i mudrost, postajat će sve snažniji. (Isto, 1017)