Dovoljna za sve

9. 09. 2013.

“Ti se, dakle, sine moj, jačaj milošću Krista Isusa.” (2. Timoteju 2,1)

Pouke sadržane u riječima koje je Pavao uputio Timoteju od najvećeg su značenja i za nas danas. Pavao traži od njega “da bude jak” — u svojoj mudrosti? — ne! već “milošću Krista Isusa”. Onaj tko želi biti sljedbenik Isusa Krista ne smije se oslanjati na vlastite sposobnosti niti imati povjerenja u sebe. U oba slučaja zakržljao bi u svojim vjerskim naporima, izbjegavao bi odgovornosti i ostao nekoristan u Božjem djelu. … Ako kršćanin bude svjestan svoje slabosti i svoje nesposobnosti, ako se osloni na Boga, ustanovit će da mu je Božja milost dovoljna za svaku potrebu.
Kristov vojnik mora se suočiti s mnogim kušnjama, oduprijeti im se i pobijediti ih. Što je sukob žešći, bit će veći i dotok milosti da zadovolji potrebe duše. … Istinski kršćanin saznat će što znači prolaziti kroz okrutne sukobe i teška iskustva; međutim, on će stalno rasti u Kristovoj milosti i tako se osposobljavati za suočavanje s neprijateljem svoje duše. … Ponekad će mrak pritiskati njegovu dušu, ali će ga obasjati istinsko svjetlo, svijetle zrake Sunca Pravednosti, i raspršiti tamu … uz pomoć Kristove milosti on će biti osposobljen da vjerno svjedoči o onome što je čuo od nadahnutog Božjeg vjesnika. … Prenoseći tako istinu drugima, Gospodnji radnik stjecat će jasniji uvid u obilne blagoslove pripremljene svima, u obilje Kristove milosti za svaki trenutak sukoba, tuge i nevolje. Preko tajanstvenog plana otkupljenja osigurana je Božja milost tako da će nesavršeno djelo ljudskog oruđa biti prihvaćeno u ime Isusa Krista, našeg Zagovornika.
Čovjek ima malo snage i u najboljem slučaju može obaviti samo neznatno djelo. … Bog je svemoguć, i u svakom trenutku, kada nam božanska pomoć bude potrebna i kada je iskreno zatražimo, ona će nam biti pružena. Bog nam je dao svoju riječ da će nam Njegova milost biti dovoljna i u najvećim potrebama, u najvećoj nevolji. Krist će uvijek biti vaša pomoć ako prihvatite Njegovu milost. (RH, 16. lipnja 1896.)