Dragocjeni Spasitelj

4. 02. 2023.

“Bijah gô, i obukoste me; bijah bolestan, i pohodiste me; bijah u tamnici, i dođoste k meni.” (Matej 25,35.36)

Svaki poticaj Duha Svetoga koji vodi ljude k dobroti i Bogu, 43 zapisuje se u nebeskim knjigama; a u Božji dan će svakome tko je predao sebe kao oruđe Duha Svetoga biti dopušteno da vidi kakav je utjecaj izvršio njegov život.

Prekrasno će biti kad se niz svetih utjecaja, sa svojim skupocjenim rezultatima, iznese na vidjelo. Kakva će biti zahvalnost duša s kojima ćemo se sresti u nebeskim dvorovima, kad shvate s kakvim smo se ljubaznim i ljubavlju potaknutim zanimanjem zauzimali za njihovo spasenje! Svu slavu, čast i hvalu odat ćemo Bogu i Janjetu za naše otkupljenje, ali Božja slava neće biti umanjena izražavanjem zahvalnosti oruđima koja je On upotrijebio u spašavanju duša koje su propadale.

Otkupljeni će sresti i prepoznati one čiju su pozornost usmjerili na podignutog Spasitelja. Kakav se blagoslovljeni preobražaj dogodio kod ovih duša! “Bio sam grešnik”, reći će, “bez Boga i bez nade u svijetu, a ti si došao i usmjerio moju pozornost na dragocjenog Spasitelja kao moju jedinu nadu.” Drugi će reći: “Bio sam neznabožac u neznabožačkom svijetu. Ti si napustio svoje prijatelje i udoban dom i došao k meni i poučio me kako da nađem Isusa i vjerujem u Njega kao jedinoga i pravoga Boga. Uništio sam svoje idole i klanjao se Bogu, a sada Ga vidim licem u lice. Spašen sam, spašen za vječnost da zauvijek gledam Onoga koga volim. Onda sam Ga gledao samo očima vjere, a sada Ga gledam kao što jest. Sada mogu izraziti svoju zahvalnost za otkupiteljsko milosrđe Onome koji me je ljubio i oprao me u svojoj krvi od mojih grijeha.

Drugi će izraziti svoju zahvalnost onima koji su nahranili gladne i obukli gole. “Kada je očaj nevjerovanja obuhvatio moju dušu,” reći će oni, “Gospodin te je poslao k meni da mi progovoriš riječi nade i utjehe. Donio si mi hranu za moje tjelesne potrebe i otvorio Božju riječ pobudivši u meni zanimanje za moje duhovne potrebe. Ponašao si se prema meni kao prema bratu.” (Propovjednici Radosne vijesti, str. 423)

Za razmišljanje: Tko vam je najviše pomogao u odluci da slijedite Isusa Krista? Znaju li to te osobe?

 

Preporučujemo: