Dragutin Matak u Virovitici

5. 03. 2023.

U subotu, 15. listopada 2022. godine, u Virovitici smo ugostili uvijek dobrodošlog dr. Dragutina Mataka, umirovljenog pastora i predavača na
Adventističkom teološkom učilištu u Maruševcu. U prijepodnevnom dijelu bilo je riječi o misiji, o kasnoj i ranoj kiši te o djelovanju Svetog Duha na svjetskoj i osobnoj razini.

Govornik nas je pozvao da svjedočimo ljudima tako da mogu razumjeti Radosnu vijest. Ako smo mi sami oduševljeni Isusom, Njegovim djelom na križu i Njegovim naukom, moći ćemo oduševiti i druge oko nas. Današnji je svijet pun umornih i opterećenih ljudi, i onih koji idu naviještati Radosnu poruku trebaju pristupiti takvim osobama pod utjecajem Svetog Duha i Biblije. Trebaju djelovati poput Isusa Krista: druženjem, učenjem, zdravim načinom življenja i služenjem. Ljudima kojima trebamo pristupati prijateljski i prirodno. Trebamo im pomoći u njihovim potrebama i pozvati ih na očuvanje zdravlja. Ne smijemo zanemarivati niti najbliže. Kad je riječ o djelovanju Svetog Duha, jedan od najvažnijih zadataka je oživljavanje Božjeg lika u našem životu.

Glavna poruka toga dana je: težimo biti misionari, prilazimo ljudima prijateljski, oduševljavajmo ih za Isusa, mijenjajmo sebe i njih. Duhovni napredak prema plodu Duha usavršava Božju sliku u našem karakteru. Tako se spremamo za susret s Kristom! Nakon propovijedi uslijedio je zajednički ručak u crkvi, uz druženje i razmjenu iskustava s uvijek dragim gostom.

Ljubiša Živojnov