Duhovni div ili patuljak?

6. 12. 2014.

““Budući da imamo ova obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake tjelesne i duševne ljage, i privedimo k savršenstvu svoju svetost u strahu Božjemu!”“ (2. Korinćanima 7,1)

Gospodin ponovno ispituje i usavršava ljude koji govore da drže Njegov zakon. On ukazuje na njihove grijehe i otkriva njihovu pokvarenost zato što ih želi odvojiti od svih grijeha da bi u Njegovom strahu mogli razviti svetost i bili spremni počinuti u Gospodinu ili biti preneseni na Nebo. …
Bog ne prihvaća ništa osim čistoće i svetosti. Jedna mrlja, jedna mana u karakteru zauvijek će ih odvojiti od Neba sa svim njegovim blagom i besmrtnom slavom. (2T 453)
Većina pobožnih kršćana nema osjećaj duhovne snage koji su mogli dobiti da su bili ambiciozni, gorljivi i ustrajni u usvajanju znanja o božanskim stvarima kao što su bili ambiciozni u zadobivanju bijednih i propadljivih stvari ovoga svijeta. Mnoštvo onih koji se izdaju za kršćane zadovoljni su da budu duhovni patuljci. Njihov prvenstveni cilj nije traženje Božjeg kraljevstva i Njegove pravednosti; otuda je pobožnost tajna za one koji je ne mogu razumjeti. Oni ne poznaju Krista iz vlastita iskustva. (2T 453,454)
Mnogo je toga pripremljeno za one koji su iskreni, ozbiljni i svjesno počinju zadaću postizanja savršene svetosti pred Gospodinom. Snaga, milost i slava omogućene su po Kristu koje anđeli donose baštinicima spasenja. Nitko nije pao tako nisko, nije tako pokvaren i zao da ne može naći u Isusu koji je umro za njega snagu, čistoću i pravednost ako se odrekne svojih grijeha, prestane s pokvarenošću i okrene se svim srcem živom Bogu. On želi skinuti naše prljave haljine umrljane grijehom i obući nas u bijele haljine pravednosti, a poziva nas da ne umremo, nego da živimo. U Njemu možemo naći utočište i mir. Naše grane neće uvenuti niti će biti bez plodova. Ako počivamo u Njemu, bit ćemo prožeti Njegovim Duhom, hodat ćemo kao što je On hodao, nadvladat ćemo kao što je On nadvladao i bit ćemo uzvišeni do Njegove desnice. (2T 453,454)