Jutarnji stih

Dužnost ili želja

“Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene.” (Izreke 1,25)
“Božji anđeo je noću došao Bileamu s porukom: ‘Nemoj ići s njima! Nemoj proklinjati onaj narod, jer je blagoslovljen.’ … Bileam je bio kušan po drugi put. U odgovoru na zahtjeve poslanika on je pokazao veliku savjesnost i poštenje tvrdeći kako ga nikakva količina zlata i srebra ne može navesti da se suprotstavi Božjoj volji. Ali on je želio prihvatiti kraljev zahtjev i premda mu je već jasno bila obznanjena Božja volja, pozvao je vjesnike da ostanu kako bi ponovno zapitao Gospodina, kao da je Beskonačni čovjek kojeg se može nagovoriti. Gospodin se noću pojavio pred Bileamom i rekao: ‘Ako su ti ljudi došli da te pozovu, ustani, pođi s njima! Ali da činiš samo što ti ja reknem!’ Tako je sada Bog dopustio Bileamu da slijedi svoju vlastitu volju jer je on tako odlučio. On nije nastojao činiti Božju volju, već je izabrao vlastiti put pa tek onda nastojao osigurati Gospodnje odobrenje. Danas postoje tisuće ljudi koji slično postupaju. Njima nije teško razumjeti njihovu dužnost kad je u skladu s njihovim sklonostima. Ona je jasno iznesena u Bibliji ili okolnosti i razum jasno na njih ukazuju. Međutim, budući da se ovi dokazi protive njihovim željama i težnjama, oni ih često odbacuju i pristupaju Bogu da bi saznali svoju dužnost. Oni s naizgled velikom savjesnošću mole dugo i revno za prosvjetljenje. Ali Bog ne dopušta da se s Njim poigravamo. On često takvim osobama dopušta da slijede vlastite želje i snose posljedice. ‘Ali moj narod ne slušaše glasa moga. … Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: neka hodi kako mu se hoće.’ (Psalam 81,11.12) Kad netko jasno spozna svoju dužnost, neka ne dolazi k Bogu s molitvom da mu On dopusti da je ne izvrši. Radije bi trebao s poniznim, pokornim duhom tražiti božansku silu i mudrost da izvrši njezine zahtjeve.” (Patrijarsi i proroci, str. 366—368)


Komentiraj