Dvije inačice, isti izvještaj

1. 11. 2022.

“Petar ipak ustade i otrča na grob. Nadviri se i vidje samo plahtice, pa se vrati natrag snebivajući se nad onim što se dogodilo.” (Luka 24,12)

Zanimljivo je što današnjeg retka nema u mnogim suvremenim prijevodima Biblije. Dakle, ako čitate takve prijevode, zapazit ćete da tekst s 11. retka odmah prelazi na 13., dok je 12. stavljen u fusnotu s objašnjenjem da njega ne sadrže svi grčki rukopisi. U našim prijevodima taj redak nije izostavljen.

Ovdje se javlja problem kojeg trebamo biti svjesni. Različiti grčki spisi katkad se razlikuju, ali je dobra vijest da se skoro sve varijacije u tekstu nalaze u drugim dijelovima Biblije i zato je malo toga izgubljeno. Povrh toga, nijedna glavna biblijska doktrina nije ugrožena.

Također je zanimljivo da je u Evanđelju po Ivanu zabilježen isti događaj. Međutim, Ivan kaže da su i on i Petar, premda su njegovali određenu sumnju, otrčali na grob da vide je li vijest koju su žene objavile točna.

Prema Ivanovom izvještaju, “obojica su trčala, ali je drugi učenik brže trčao od Petra pa je ranije došao na grob. On se nadviri i opazi plahtice gdje leže, ali ipak ne uđe unutra.” (Ivan 20,4.5) Zapažate da dva “najveća” učenika i dalje imaju natjecateljski duh.

Međutim, njihov duh je preobražen. Ivan nastavlja i ukazuje čast drugome: “Uto stigne i Šimun Petar za njim te uđe u grob. … Tada uđe i drugi učenik — onaj što je prvi došao na grob — te vidje i vjerova. Jer još ne bijahu razumjeli Pisma, da je trebalo da Isus uskrsne od mrtvih. Tada se učenici vratiše kući.” (redci 6-10)

U Ivanovom i Markovom (Petrovom) izvještaju o ovom događaju primjećujemo nekoliko zanimljivih stvari. Jedna je da ga je svaki prikazao iz svojeg kuta. Druga je istinski divna činjenica da se četiri evanđelja uzajamno nadopunjuju, pri čemu svako evanđelje iznosi pojedinosti koje su druga izostavila.

Nadahnuće nikada ne skriva posebnosti onih koji su pisali biblijske knjige. Točnije, različite osobe pod utjecajem Duha Svetoga daju nam drugačiji uvid u način na koji se Bog odnosi prema pojedincima i kako ih upotrebljava.