Jutarnji stih

Dvije ruke za Gospodina

“Kao njegovi suradnici mi vas opominjemo da ne primate uzalud milosti Božje.” (2. Korinćanima 6,1)
“Gospodin je dao važnu pouku svojem narodu u svim vjekovima kada je Mojsiju na gori dao uputu o gradnji Svetišta. U tom je poslu zahtijevao savršenstvo u svakoj pojedinosti. Mojsije je stekao mnoge vještine u Egiptu; poznavao je Boga i Božje namjere bile su mu otkrivene u viđenjima; ali nije znao klesati i raditi fine radove na tkanini. Izrael je mnogo vremena proveo u ropstvu u Egiptu, pa iako je među narodom bilo umješnih ljudi, nisu bili upoznati s rijetkim vještinama potrebnim u izgradnji Svetišta. Znali su praviti opeku, ali nisu znali raditi sa srebrom i zlatom. Kako će posao biti obavljen? … Bog je osobno objasnio kako se posao treba ostvariti. On je po imenu pozvao osobe koje je želio da izvrše određeni zadatak. Besalel je trebao biti graditelj. On je pripadao Judinom plemenu — plemenu kojem je Bog radosno odao čast. … ‘Dodao sam još Oholiaba, sina Ahisamakova iz Danova plemena; vještinom sam obdario sve sposobne ljude da mognu napraviti sve što sam ti naredio.’ (Izlazak 31,6)” (Councels to Parents, Teachers and Students, str. 59,60) “Među mnoštvom bilo je Egipćana koji su nadgledali posao i koji su vrlo dobro znali kako ga treba obaviti. Međutim, rad nije ovisio samo o njima. Gospodin se ujedinio s ljudskim oruđima dajući im mudrost da vješto rade.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 1, str. 1108) “Vještina u zanatu Božji je dar. Bog pruža dar, ali i mudrost da bi se dar ispravno upotrijebio.” (Letter 60, 1907.) “Da bi ovozemaljsko Svetište moglo prikazivati nebesko, moralo je biti savršeno u svim pojedinostima i do najsitnijih detalja poput nebeskog uzora.” (Councels to Parents, Teachers and Students, str. 60) “Neka se radnici u Božjoj službi danas mole Bogu za mudrost i pronicavost da bi svoj posao mogli savršeno uraditi.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 1, str. 1108)


Komentiraj