Dvije životno važne pouke

13. 10. 2012.

„Saberite mi sve pobožnike koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše!“ (Psalam 50,5)

Da bi se duša očistila, oplemenila i osposobila za nebeske dvorove, mora naučiti dvije pouke – žrtvovati se i vladati sobom. Neki ove dvije pouke uče lakše od drugih jer ih uvježbavaju uz pomoć jednostavne discipline ljubaznosti i ljubavi koju im daje Gospodin. Drugima je potrebna tiha disciplina stradanja kako bi oganj očišćenja mogao pročistiti njihovo srce od oholosti i oslanjanja na samoga sebe, od zemaljskih strasti i samoljublja, nakon čega će se pojaviti pravo zlato karaktera, a oni postati pobjednici Kristovom milošću. Božja ljubav ojačat će dušu i zahvaljujući zaslugama Kristove krvi, moći ćemo stajati neokrznuti usred ognja kušnji i nevolja; zato nijedna druga sila neće nam biti dovoljna za spasenje osim Krista, naše Pravednosti, koji nam je postao mudrost, posvećenje i otkupljenje.

Istinsko posvećenje nije ništa manje i ništa više nego ljubiti Boga svim svojim srcem, hoditi bez mane putem Njegovih zapovijedi i uredaba. Posvećenje nije neki osjećaj, već nebesko načelo koje sve strasti i želje stavlja pod vlast Božjega Duha, a to djelo obavlja naš Gospodin i Spasitelj.

Lažno posvećenje ne proslavlja Boga, već one koji misle da ga imaju navodi da uzdižu i proslavljaju sebe. Što god se pojavilo u našem iskustvu, bilo radost ili žalost, ono što ne odražava Krista i ne ukazuje na Njega kao na Autora … nije pravo kršćansko iskustvo.

Kada se Kristova milost Svetim Duhom učvrsti u duši, onaj tko je ima postat će ponizan u duhu i tražit će društvo onih koji razgovaraju o onome što je nebesko. Onda će nam Duh pokazati ono što je Kristovo i proslavljat će ne onoga koji prima, nego onoga koji daje. Ako, dakle, imate sveti Kristov mir u svojem srcu, vaša usta bit će puna hvale i zahvaljivanja Bogu. Tema vaših misli i razgovora neće biti vaše molitve, obavljanje dužnosti, vaša velikodušnost ni vaše samoodricanje, već ćete veličati Onoga koji je dao sebe za vas dok ste još bili grešnici. Vi ćete govoriti: Predajem sebe Isusu. Našao sam Onoga „o kome je Mojsije pisao u Zakonu, i Proroci također“ (Ivan 1,45). I dok Ga budete slavili, dobit ćete dragocjene blagoslove, i sva hvala i slava za sve što je bilo učinjeno preko vas kao Božjih oruđa, vratit će se natrag Bogu. (Signs of the Times, 19. svibnja 1890.)