Jutarnji stih

Čeka naš zahtjev

““Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna!”“ (Ivan 16,24)

Molitva je od Neba određeno sredstvo za uspjeh u sukobu s grijehom i u razvitku kršćanskog karaktera. Božanski utjecaj koji dolazi kao odgovor na molitvu vjere, ostvarit će u duši molitelja sve ono za što moli. Možemo moliti za oprost grijeha, za Svetog Duha, za karakter sličan Kristovom, za mudrost i snagu da vršimo Njegovo djelo, za svaki dar što ga je obećao. (Djela apostolska, str. 355)
Isus je naš Pomoćnik; u Njemu i preko Njega moramo pobijediti. … Kristova milost čeka da je zatražimo. On će vam dati potrebnu milost i snagu ako to zatražite od Njega. … Kristova vjera će vezati i suzbiti svaku nesvetu sklonost, pokrenut će energiju, samodisciplinu i marljivost čak i u pitanjima običnog, svakidašnjeg života; ona će nas povesti da se naučimo ekonomičnosti, taktičnosti, samoodricanju, da čak i gubitke prihvatimo bez gunđanja. Kristov Duh u srcu pokazat će se u karakteru; razvit će plemenite osobine i snagu. ““Dosta ti je moja milost”“ — kaže Krist (2. Korinćanima 12,9). (Letter 25, 1882.)
Uložite svaki napor da održite vezu između Isusa i svoje duše. … Trebamo se moliti u obiteljskom krugu, ali iznad svega ne smijemo zanemariti osobnu molitvu, jer je to život duše. Duša ne može napredovati ako se zanemaruje molitva. Obiteljska ili javna molitva sama po sebi nije dovoljna. Neka se duša u samoći otvori pred ispitivačkim Božjim okom. Tajnu molitvu treba čuti samo Bog koji sluša molitve. Nijedno znatiželjno uho ne treba čuti sadržaj takvih molitava. Pri tajnoj molitvi duša je slobodna od utjecaja okoline, slobodna od uznemiravanja. … Smirenom, jednostavnom vjerom duša održava vezu s Bogom i prikuplja zrake božanske svjetlosti da bi se ojačala i održala u sukobu sa Sotonom. …
Molite se ““u svojoj sobi”“ (Matej 6,6). Dok se bavite svojim svakodnevnim poslom, neka se vaše srce često obraća Bogu. Tako je Henok hodio s Bogom. Te tajne molitve podižu se kao skupocjeni miris prema prijestolju milosti. Sotona ne može svladati onoga tko je tako utvrđen u Bogu. (Put Kristu, str. 103,104)


Komentiraj