Estera 1

17. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Estera 1”.

1 I dogodi se u dane Ahasvera (taj je Ahasver kraljevao nad sto dvadeset i sedam pokrajina, od Indije pa do Etiopije), 2 u one dane dok je kralj Ahasver sjedio na prijestolju svojega kraljevstva, što je bilo u tvrđavi Šušan, 3 da treće godine svojega kraljevanja priredi gozbu za sve svoje knezove i sluge svoje — mogućnike Perzije i Medije, odličnike i knezove pokrajina. 4 Mnoge dane, stotinu i osamdeset dana, pokazivaše on bogatstvo svojega slavnoga kraljevstva i raskoš svoje veličanstvene krasote. 5 Pa kad se završiše ti dani, priredi kralj sedmodnevnu gozbu u predvorju vrta kraljevske palače za sav puk koji se nalazio u tvrđavi Šušan, od najvećega pa do najmanjega. 6 Zavjese od bijeloga i modroga lana bile su pričvršćene vrpcama od finoga lana i purpura o srebrne prstenove i mramorne stupove. Na podu od porfira i tirkiza te bijelog i crnog mramora bijahu postelje od zlata i srebra. 7 Piće su pak točili u zlatnim posudama (posude su se razlikovale jedna od druge), a kraljevskoga vina bilo je u izobilju, u skladu s kraljevom darežljivošću. 8 A samo pijenje odvijalo se po određenom pravilu, nikoga se nije primoravalo. Tako je naime naredio kralj svim službenicima doma svojega, da sa svakim postupaju ponjegovoj želji. 9 I kraljica Vašti priredi gozbu za žene u kraljevskom dvoru što je pripadao kralju Ahasveru. 10 Sedmoga dana, kad se srce kraljevo odobrovoljilo od vina, zapovjedi Mehumanu, Bizti, Harboni, Bigti i Abagti, Zetaru i Karkasu, sedmorici uškopljenika koji su služili pred kraljem Ahasverom, 11 da dovedu kraljicu Vašti pred kralja s kraljevskom krunom, kako bi pucima i knezovima pokazao njezinu ljepotu; jer ona bijaše lijepa izgleda.12 Ali kraljica Vašti ne htjede doći na kraljevu zapovijed što su je prenijeli uškopljenici. Nato se kralj silno rasrdi i gnjev njegov plane u njemu. 13 Onda kralj reče mudracima koji poznaju vremena (kralj je naime imao takav običaj da govori pred svima koji su poznavali zakon i pravo 14 i koji su mu bili bliski: Karšenom, Šetarom, Admatom, Taršišem, Meresom, Marsenom i Memukanom, sedmoricom knezova Perzije i Medije koji su gledali lice kraljevo i sjedili kao prvaci u kraljevstvu): 15 »Što prema zakonu treba činiti s kraljicom Vašti koja nije izvršila zapovijed kralja Ahasvera izdanu preko uškopljenika?« 16 Tada Memukan reče pred kraljem i knezovima: »Nije kraljica Vašti skrivila samo kralju nego i svim knezovima i svim pucima koji žive u pokrajinama kralja Ahasvera. 17 Jer će za kraljičino ponašanje doznati sve žene pa će u svojim očima prezreti svoje muževe kad se bude govorilo: ‘Kralj Ahasver zapovjedio je da preda nj dovedu kraljicu Vašti, a ona ne dođe.’ 18 Toga će dana i kneginje perzijske i medijske, kad čuju za kraljičino ponašanje, jednako govoriti svim kraljevim knezovima pa će biti mnogo prkosa i srdžbe. 19 Ako je kralju pravo, neka od njega izađe kraljevska odredba i neka se zapiše među zakone Perzije i Medije, kako se ne bi mogla opozvati, da Vašti više ne smije dolaziti pred kralja Ahasvera, a njezino kraljičanstvo kralj će predati drugoj, boljoj od nje. 20 I kad se ta naredba koju će kralj učiniti pročuje po svemu njegovu kraljevstvu, koje je uistinu veliko, sve žene iskazat će poštovanje svojim muževima, od najvećih pa do najmanjih.« 21 I ta se riječ učini dobra u očima kralja i knezova, te kralj učini po riječi Memukanovoj. 22 Stoga posla pisma u sve kraljevske pokrajine, u svaku pokrajinu na njezinu pismu i svakomu puku njegovim jezikom, da svaki muž bude gospodar u svojoj kući. I bilo je to izrečeno jezikom svakoga puka.