Estera 2

18. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Estera 2”.

1 Poslije tih događaja, kad se utišala srdžba kralja Ahasvera, sjeti se on Vašti i onoga što je učinila i što je bilo odlučeno protiv nje. 2 Rekoše tada kraljevi momci koji su mu služili: »Neka se za kralja potraže lijepe mlade djevice, 3 pa neka kralj u svim pokrajinama svojega kraljevstva odredi povjerenike da mu skupe sve mlade djevice lije- pa izgleda u tvrđavu Šušan, u kuću za žene, pod nadzor Hegaja, kraljeva uškopljenika, čuvara žena; i neka im se daju pripravci za njegu. 4 Pa neka ona djevojka koja bude dobra u očima kraljevim bude kraljica namjesto Vašti.« I bijaše to dobro u očima kraljevim pa on tako i učini. 5 U tvrđavi Šušan bio je neki Židov, a ime mu Mordokaj; bio je sin Jaira, sina Šimeja, sina Kišova, Benjaminovac, 6 koji je bio odveden u sužanjstvo iz Jeruzalema zajedno s prognanicima što su odvedeni u sužanjstvo s Jekonijom, kraljem Judinim, kojega je u sužanjstvo odveo Nabukodonosor, kralj babilonski. 7 A Mordokaj je odgajao Hadasu, to jest Esteru, kćer svojega strica, budući da ona nije imala ni oca ni majku. I djevojka bijaše lijepa stasa i pristala izgleda. A kad umrije njezin otac i majka njezina, uze je Mordokaj kao svoju kćer. 8 I dogodi se, kad se pročulo za kraljevu riječ i za njegovu naredbu i kad se skupilo mnogo djevojaka u tvrđavi Šušan pod nadzor Hegaja, da i Estera bijaše dovedena u kraljev dvor pod nadzor Hegaja, čuvara žena. 9 I djevojka se učini dobra u njegovim očima pa stekne milosrđe pred njim. On joj, stoga, žurno dade njene pripravke za njegu i posebnu hranu. Dade joj i sedam biranih djevojaka iz kraljeva dvora pa preseli nju i njezine djevojke na bolje mjesto u kući za žene. 10 Estera ne otkri svojega puka ni roda svojega jer joj Mordokaj bijaše zapovjedio da to ne otkrije. 11 A Mordokaj je svakoga dana šetao pred dvorištem kuće za žene da bi doznao kako je Estera i kako se s njom postupa. 12 I kako bi na koju djevojku došao red da uđe kralju Ahasveru, po isteku njezinih dvanaest mjeseci, kako je bio zakon za žene (jer tada bi se navršili dani njezina uljepšavanja: šest mjeseci uljem od mirhe, a šest mjeseci miomirisima i drugimpripravcima za žensku njegu), 13 tada bi, tako pripremljena, djevojka ulazila kralju; što god bi rekla, dalo bi joj se da ponese sa sobom iz kuće za žene u kraljev dvor. 14 Ona bi ušla uvečer, a ujutro bi se vratila u drugu kuću za žene, pod nadzorom Šaašgaza, kraljeva uškopljenika, čuvara inoča. Više ne bi ulazila kralju, osim ako bi je kralj poželio pa bi bila pozvana poimence. 15 Pa kad na Esteru, kćer Abihaila, strica Mordokaja koji ju je uzeo kao svoju kćer, dođe red da uđe kralju, ona ne zatraži ništa osim onoga što joj bijaše rekao Hegaj, kraljev uškopljenik, čuvar žena. I Estera zadobi naklonost u očima sviju koji su je vidjeli. 16 Tako je Estera bila odvedena kralju Ahasveru u njegov kraljevski dvor, u desetome mjesecu, to jest u mjesecu tebetu, sedme godine njegova kraljevanja. 17 I kralj zavoli Esteru više od svih drugih žena, te ona stekne milost i milosrđe pred njim više od svih djevica; stoga joj na glavu stavi kraljevsku krunu i postavi je za kraljicu namjesto Vašti. 18 Onda kralj priredi veliku gozbu, gozbu u čast Estere, za sve svoje knezove i za sluge svoje, a pokrajinama odredi praznik i razda darove, u skladu s kraljevskom darežljivošću. 19 A kad se drugi put skupljalo djevice, Mordokaj sjeđaše na kraljevim dverima. 20 Estera još ne bijaše otkrila ni svojega roda ni svojega puka, kao što joj Mordokaj bijaše zapovjedio, jer je Estera činila što bi Mordokaj rekao kao kad je bila pod njegovim skrbništvom. 21 U one dane, dok je Mordokaj sjedio na kraljevim dverima, rasrdiše se dvojica kraljevih uškopljenika, Bigtan i Tereš, čuvari praga, te stadoše tražiti prigodu da dignu ruku na kralja Ahasvera. 22 Ali Mordokaj dozna za to pa kaza kraljici Esteri, a Estera u Mordokajevo ime rekne kralju. 23 I kad se ta stvar istražila, pronađe se da je to točno, pa obojica bijahu obješena o stablo. I to se pred kraljem zapisa u knjigu ljetopisâ.