Estera 4

20. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Estera 4”.

1 Pa kad Mordokaj dozna za sve što se dogodilo, razdrije Mordokaj haljine svoje i navuče kostrijet i posu se pepelom, pa ode nasred grada i viknu snažnim i gorkim povikom. 2 Tako dođe do pred kraljeve dveri, jer na kraljeve dveri nitko nije smio ući odjeven u kostrijet. 3 A u svakoj je pokrajini, gdje god je stigla kraljeva zapovijed i proglas njegov, zavladala među Židovima velika žalost, uz post i plač i jadikovku; i mnogi ležahu u kostrijeti i pepelu. 4 Tada dođoše Esterine djevojke i uškopljenici njezini i kazaše joj za to. Nato se kraljica silno uznemiri; i posla haljine da obuku Mordokaja i skinu s njega njegovu kostrijet, ali on to ne prihvati. 5 Tada Estera dozva Hataka, jednog od uškopljenika kojega je kralj odredio da joj služi, pa mu zapovjedi da sazna što je to s Mordokajem i zašto mu je tako. 6 I ode Hatak k Mordokaju na gradski trg koji bijaše pred kraljevim dverima. 7 I Mordokaj mu ispripovjedi o svemu što ga je snašlo i o svoti novca što ga je Haman obećao uplatiti u kraljevu riznicu da bi uništio Židove. 8 Dade mu i prijepis teksta proglasa koji bijaše donesen u Šušanu o njihovu zatoru, kako bi ga pokazao Esteri i dojavio joj i kako bi joj zapovjedio da ide kralju da bi od njega zaiskala milost i molila pred njim za svoj puk. 9 I Hatak se vrati pa prenese Esteri Mordokajeve riječi. 10 Nato Estera progovori Hataku i zapovjedi mu da odgovori Mordokaju: 11 »Sve kraljeve sluge i sav puk po kraljevim pokrajinama znaju da za svakog čovjeka ili ženu koji bi ušao kralju u unutrašnje predvorje a da nije pozvan vrijedi samo jedan zakon — pogubljenje, osim za onoga kojemu kralj pruži zlatno žezlo te ostane živ. A ja ovih trideset dana nisam pozvana da uđem kralju.« 12 I prenesoše Mordokaju Esterine riječi. 13 A Mordokaj, uzvraćajući, reče Esteri: »Nemoj misliti u srcu svojemu da ćeš se u kraljevoj kući ti spasiti jedina od svih Židova. 14 Jer ako u ovome času budeš uporno šutjela, doći će Židovima pomoć i izbavljenje s drugoga mjesta, a ti i dom oca tvojega propast ćete. A tko zna nisi li i došla do kraljičanstva zbog časa kao što je ovaj?« 15 Tada reče Estera uzvraćajući Mordokaju: 16 »Hajde, skupi sve Židove koji se nalaze u Šušanu pa postite za me. Tri dana, noć i dan, nemojte ni jesti ni piti. I ja ću tako postiti sa svojim djevojkama i takva ću ući kralju, što nije po zakonu; pa ako trebam poginuti, neka poginem.« 17 I Mordokaj ode pa učini sve kako mu je zapovjedila Estera.