Estera 5

21. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Estera 5”.

1 I dogodi se trećega dana da Estera odjene kraljevsko ruho i stane u unutrašnje predvorje kraljeva dvora, nasuprot kraljevu dvoru. A kralj je sjedio na svom kraljevskom prijestolju u kraljevskome dvoru, nasuprot ulazu u dvor. 2 I dogodi se, kad kralj ugleda kraljicu Esteru kako stoji u predvorju, ona zadobi milost u njegovim očima; i pruži kralj Esteri zlatno žezlo što mu bijaše u ruci. Nato se Estera primaknu i dotaknu se vrha žezla. 3 Tada joj reče kralj: »Što je tebi, kraljice Estero? Ta koja ti je želja? Bilo to i do polovice kraljevstva, dat će ti se.« 4 A Estera reče: »Ako je kralju pravo, neka kralj danas dođe s Hamanom na gozbu koju sam za nj priredila.« 5 Nato kralj reče: »Brzo dovedite Hamana da izvršimo Esterinu želju.« I dođe kralj s Hamanom na gozbu što ju je priredila Estera. 6 A dok su pili vino, reče kralj Esteri: »Koja ti je molba? Ta bit će ti udovoljena. I koja ti je želja? Ako je to i do polovice kraljevstva, bit će ti. 7 Tada Estera odgovori i reče: »Moja je molba i moja želja, 8 ako sam našla milost u tvojim očima i ako je kralju pravo da mi dadne što molim i da učini što tražim, neka kralj dođe s Hamanom na gozbu što ću je prirediti za njih, a ja ću sutra učiniti po riječi kraljevoj.« 9 I toga dana Haman izađe radostan i vesela srca; ali kad Haman ugleda Mordokaja na kraljevim dverima kako ne ustaje i ne drhće pred njim, Haman se ispuni gnjevom na Mordokaja. 10 Ipak se Haman svlada; pa kad dođe kući svojoj, posla i dozove svoje prijatelje i Zerešu, ženu svoju. 11 Tada im je Haman pripovijedao o slavi svojega bogatstva i o mnoštvu svojih sinova i o svemu čime ga je kralj uzveličao i kako ga je uzvisio nad knezovima i slugama kraljevim. 12 I reče Haman: »Pa i kraljica Estera nije uz kralja pozvala na gozbu što ju je priredila nikoga osim mene. A i sutra sam opet ja pozvan k njoj s kraljem. 13 Ali sve to ne znači mi ništa dokle god ja gledam Mordokaja Židova kako sjedi na kraljevim dverima.« 14 Nato mu reče Zereša, žena njegova, i svi njegovi prijatelji: »Neka se načine vješala visoka pedeset lakata pa ujutro reci kralju neka na njih objese Mordokaja. Onda pođi sretan s kraljem na gozbu.« Taj savjet učini se Hamanu dobrim te dade načiniti vješala.