Estera 7

23. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Estera 7”.

1 I dođoše kralj i Haman na gozbu kraljici Esteri. 2 I reče kralj Esteri i toga drugoga dana, dok se pilo vino: »Koja ti je molba, kraljice Estero? Ta bit će ti udovoljena. I koja ti je želja? Bilo to i do polovice kraljevstva, bit će ti.« 3 Nato kraljica Estera odgovori i reče: »Ako sam, kralju, našla milost u tvojim očima i ako je kralju pravo, neka mi se na moju molbu podari moj život, a na moju želju moj puk. 4 Jer smo ja i moj puk prodani da nas unište, pobiju i zatru. A da smo prodani za robove i ropkinje, šutjela bih, premda neprijatelj ne bi kralju mogao nadoknaditi štetu.« 5 Nato kralj Ahasver progovori i reče kraljici Esteri: »Tko je taj i gdje je taj koji je u srcu svojemu naumio učiniti takvo što?« 6 A Estera reče: »Protivnik i neprijatelj je Haman, ovaj zlikovac!« Nato se Haman prestravi pred kraljem i kraljicom. 7 Tada se kralj u gnjevu svojemu diže od pijenja vina pa ode u vrt palače, a Haman ustade da kraljicu Esteru moli za svoj život, jer je uvidio da je zlo po njega neminovno pred kraljem. 8 Potom se kralj vrati iz vrta palače u kuću gdje se pilo vino; a Haman bijaše pao na postelju na kojoj je bila Estera. Tada reče kralj: »Zar će još i nasrtati na kraljicu dok sam ja u kući?« Čim ta riječ izađe iz kraljevih usta, pokriše lice Hamanu. 9 Tada reče Harbona, jedan od uškopljenika koji bijahu pred kraljem: »Eno i vješala, pedeset lakata visokih, što ih je Haman načinio za Mordokaja, koji je govorio dobro po kralja — stoje kod Hamanove kuće.« Nato reče kralj: »Objesite ga na njih!« 10 I objesiše Hamana na vješala što ih je on pripravio za Mordokaja. I kraljeva se srdžba utiša.