Estera 8

24. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Estera 8”.

1 Onoga dana kralj Ahasver dade kraljici Esteri kuću Hamana, neprijatelja Židovâ; a Mordokaj dođe pred kralja, jer je Estera kazala što joj je on. 2 I kralj skinu svoj pečatnjak što ga je uzeo od Hamana i dade ga Mordokaju; a Estera postavi Mordokaja nad Hamanovom kućom. 3 Tada Estera ponovo progovori pred kraljem i pade pred noge njegove, pa se rasplaka i zaiska od njega da osujeti opakost Hamana Agađanina i nakane njegove što ih je smišljao protiv Židovâ. 4 Tada kralj pruži prema Esteri zlatno žezlo. A Estera ustade i stade pred kraljem, 5 pa reče: »Ako je kralju pravo i ako sam našla milost pred njim i ako je ova stvar ispravna pred kraljem te ako sam ja mila u njegovim očima, neka se napiše da se opozivaju pisma što ih smisli Haman, sin Hamedatin, Agađanin, koja on napisa da zatre Židove koji žive po svim kraljevim pokrajinama. 6 Jer kako bih mogla gledati nesreću što je snašla moj puk? I kako bih mogla gledati zator roda svojega?« 7 Tada kralj Ahasver reče kraljici Esteri i Mordokaju Židovu: »Evo, Hamanovu kuću dao sam Esteri, a njega su objesili na vješalima jer je digao ruku svoju na Židove. 8 A vi u kraljevo ime napišite o Židovima kako je dobro u vašim očima i zapečatite kraljevim pečatnjakom; jer se ukaz što je napisan u kraljevo ime i zapečaćen kraljevim pečatnjakom ne može opozvati.« 9 I u to vrijeme bijahu dozvani kraljevi pisari — trećega mjeseca, to jest mjeseca sivana, dvadeset i trećega dana u tome mjesecu — pa se prema svemu što je Mordokaj zapovjedio napisa Židovima i namjesnicima i upraviteljima i knezovima pokrajina što su se protezale od Indije pa do Etiopije, stotinu dvadeset i sedam pokrajina, svakoj pokrajini njezinim pismom i svakom puku njegovim jezikom, i Židovima njihovim pismom i njihovim jezikom. 10 On dakle napisa u ime kralja Ahasvera i zapečati kraljevim pečatnjakom, pa razasla pisma po skorotečama koji su jašili na konjima, na kraljevskim pastusima i na mladim kobilama. 11 U njima kralj dopušta Židovima, kojih bijaše u svakome gradu, da se mogu sastajati i braniti svoj život, te uništiti, ubiti i zatrti svaku vojsku kojega god puka ili pokrajine koja bi ih napala, i nejačad i žene, i oplijeniti njihova dobra; 12 sve to istoga dana u svim pokrajinama kralja Ahasvera: trinaestoga dana dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca adara. 13 Prijepis ukaza koji je dan kao zakon za svaku pokrajinu bio je objavljen svim pucima, kako bi Židovi toga dana bili spremni osvetiti se svojim neprijateljima. 14 Skoroteče koji su jašili na kraljevskim pastusima odoše, požureni i pritisnuti kraljevom zapovijedi; a zakon je bio dan u tvrđavi Šušan. 15 Mordokaj pak izađe od kralja u kraljevskoj odjeći, modroj i bijeloj, s velikom zlatnom krunom i s plaštem od finoga lana i purpura; a grad Šušan klicao je i radovao se. 16 Za Židove bilo je to svjetlo i veselje i radost i čast. 17 I u svakoj pokrajini i u svakome gradu, gdje god je došla kraljeva ­zapovijed i zakon njegov, bijaše za Židove veselje i radost, gozba i blagdan. I mnogi među pucima zemaljskim postadoše Židovi jer ih je spopao strah od Židova.