Estera 9

25. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Estera 9”.

1 I dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca adara, trinaestoga dana u tome mjesecu, kad se imala izvršiti kraljeva zapovijed i zakon njegov, na dan kad su se neprijatelji Židovâ nadali da će zavladati nad njima, dogodilo se obrnuto, tako što su Židovi zavladali nad onima koji su ih mrzili. 2 Židovi se skupiše po svojim gradovima u svim pokrajinama kralja Ahasvera da dignu ruke na one koji su tražili njihovu propast. I nitko nije mogao opstati pred njima jer je sve puke spopao strah od njih. 3 I svi knezovi pokrajina i namjesnici i upravitelji i svi oni koji su obavljali kraljeve poslove pomagali su Židovima jer ih je spopao strah od Mordokaja. 4 Naime, Mordokaj bijaše velik na kraljevu dvoru i glas o njemu proširio se po svim pokrajinama, jer je taj čovjek Mordokaj bivao sve veći. 5 Tako su Židovi sve svoje neprijatelje potukli udarcem mača i pomorom i zatorom; i postupiše s onima koji su ih mrzili kako im se prohtjelo. 6 I u tvrđavi Šušan Židovi pobiše i zatrše pet stotina ljudi. 7 I Paršandatu i Dalfona i Aspatu 8 i Poratu i Adaliju i Aridatu 9 i Parmaštu i Arisaja i Aridaja i Vajezatu, 10 desetoricu sinova Hamana — sina Hamedatina, neprijatelja Židovâ — pogubiše, ali ruke svoje ne pružiše za plijenom. 11 Toga dana broj ubijenih u tvrđavi Šušan dođe pred kralja. 12 Tada kralj reče kraljici Esteri: »U tvrđavi Šušan Židovi su pobili i zatrli pet stotina ljudi i deset Hamanovih sinova. Što su tek učinili u ostalim kraljevim pokrajinama? Ta koja ti je molba? Jer dat će ti se. I koja ti je još želja? Jer bit će ti.« 13 A Estera reče: »Ako je kralju pravo, neka se i sutra Židovima koji su u Šušanu dopusti da postupe po zakonu od danas; i neka se desetoricu Hamanovih sinova objesi na vješala.« 14 Kralj zapovjedi da se tako i učini; i bî proglašen zakon u Šušanu, i objesiše desetoricu Hamanovih sinova. 15 I skupiše se Židovi koji bijahu u Šušanu i četrnaestoga dana mjeseca adara te pobiše u Šušanu tri stotine ljudi; ali ruke svoje ne pružiše za plijenom. 16 A ostali Židovi koji su živjeli u kraljevim pokrajinama skupiše se da brane svoje živote i mir od svojih neprijatelja; i pobiše sedamdeset i pet tisuća svojih mrzitelja, ali ruke svoje ne pružiše za plijenom. 17 Bilo je to trinaestoga dana mjeseca adara; a četrnaestoga su dana toga mjesecapočinuli i svetkovali ga kao dan gozbe i veselja. 18 A Židovi koji su bili u Šušanu skupiše se trinaestoga i četrnaestoga dana toga mjeseca; počinuli su pak petnaestoga dana toga mjeseca i svetkovali ga kao dan gozbe i veselja. 19 Zbog toga Židovi seljani, oni koji žive po neutvrđenim gradovima, svetkuju četrnaesti dan mjeseca adara kao dan veselja i gozbe i kao blagdan, te kao dan za međusobno slanje darova. 20 A Mordokaj zapisa ove događaje i razasla pisma Židovima koji su živjeli po svim pokrajinama kralja Ahasvera, onima blizu i onima daleko, 21 naloživši im da svake godine svetkuju četrnaesti dan mjeseca adara i petnaesti dan toga mjeseca 22 kao dane u kojima su Židovi počinuli od svojih neprijatelja i kao mjesec kad im se tuga prometnula u radost i žalovanje u blagdan. Neka ih svetkuju kao dane gozbe i veselja, i kao dane za međusobno slanje darova i poklona potrebitima. 23 I Židovi prihvatiše da čine što su započeli i što im je napisao Mordokaj. 24 Jer Haman, sin Hamedatin, Agađanin, neprijatelj svih Židova, bijaše namislio za Židove da ih uništi i bacio Pur, to jest ždrijeb, da ih istrijebi i da ih zatre, 25 ali kad je Estera došla pred kralja, on pismom zapovjedi da se ta zla nakana što ju jeHaman smislio protiv Židova vrati na glavu njegovu te objesiše na vješala i njega i njegove sinove. 26 Zbog toga su ti dani nazvani Purim, od imena Pur. Stoga, zbog svih riječi toga pisma i prema onome što su vidjeli i što im se dogodilo, 27 Židovi odrediše i prihvatiše za se i za svoje potomstvo i za sve koji im se budu pridružili da neće propustiti svetkovati svake godine ta dva dana, u skladu s tim naputkom i u to vrijeme. 28 A ti dani neka se spominju i svetkuju u sve naraštaje: u svakoj obitelji, u svakoj pokrajini i u svakome gradu. I ti dani Purima nesmiju nestati među Židovima i spomen na njih ne smije iščeznuti iz potomstva njihova. 29 Tada kraljica Estera, kći Abihailova, i Mordokaj Židov napisaše sa svom vlašću da bi potvrdili ovo drugo pismo o Purimu. 30 I Mordokajrazasla pisma svim Židovima u stotinu dvadeset i sedam pokrajina Ahasverova kraljevstva s riječima mira i istine, 31 da bi potvrdio ove dane Purima u njihovo određeno vrijeme, kako su im to odredili Mordokaj Židov i kraljica Estera i kako su sami odredili za se i za potomstvo svoje, s uputama o postu i vapaju njihovu. 32 Tako je Esterina odredba potvrdila ove upute o Purimu, i to bijaše zapisano u knjigu.