Ezekiel 13

7. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 13”.

1 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, prorokuj protiv proroka Izraelovih koji prorokuju i reci onima koji prorokuju iz srca svojega: ‘Čujte riječ Gospodnju!’« 3 Ovako veli Gospodin Gospod: »Teško ludim prorocima koji idu za svojim duhom, a ništa ne vide! 4 Tvoji su proroci, Izraele, kao lisice među razvalinama. 5 Vi se ne popeste na proboje i ne zidaste zida oko doma Izraelova da bi se održao u boju u dan Gospodnji. 6 Gledaju isprazna i lažna proročanstva govoreći: ‘Riječ je Gospodnja’ — a Gospod ih nije poslao; i još se nadaju da će se riječ ispuniti. 7 Niste li gledali isprazna viđenja i govorili lažna proročanstva kad rekoste: ‘Riječ je Gospodnja’ — a ja nisam govorio?« 8 Stoga ovako veli Gospodin Gospod: »Zato što govorite isprazno i vidite laž, zato evo me protiv vas«, riječ je Gospodina Gospoda. 9 »I ruka moja bit će protiv proroka koji imaju isprazna viđenja i proriču laž. Neće više biti u zboru puka mojega i neće biti upisani u popis doma Izraelova niti će ući u zemlju Izraelovu. Tada će spoznati da sam ja Gospodin Gospod. 10 Jer, budući da obmanjuju moj puk govoreći: ‘Mir’ — a mira nema, i jedan gradi zid, a drugi ga, eno, premazuju krečom, 11 reci onima koji premazuju krečom da će pasti. Doći će dažd potopni i ti ćeš, tučo, pasti, i olujni će se vihor stuštiti. 12 Gle, kad zid padne, neće li se vama reći: ‘Gdje je premaz kojim ste ga premazali?’« 13 Zato ovako veli Gospodin Gospod: »U svojoj jarosti stuštit ću i olujni vihor, a u gnjevu mojemu doći će dažd potopni i u jarosti tuča razorna — na uništenje. 14 Tako ću srušiti zid što ga vi premazaste krečom i oboriti ga na zemlju da mu se temelj otkrije. I past će, a vi ćete izginuti sred njega. Tada ćete spoznati da sam ja Gospod. 15 Tako ću dovršiti svoju srdžbu nad zidom i nad onima koji ga premazaše krečom. A vama ću reći: ‘Nema više zida i nema onih koji ga premazaše 16 — proroka Izraelovih koji prorokovahu o Jeruzalemu i koji mu gledahu viđenja o miru — a mira ne bijaše’«, riječ je Gospodina Gospoda. 17 »A ti, sine čovječji, upravi lice svoje protiv kćerī puka svojega, koje prorokuju iz svojega srca, i prorokuj protiv njih. 18 I reci: ‘Ovako veli Gospodin Gospod: Jao onima koje šiju poveze na svim ručnim zglobovima i koje prave prijevjese za glavu bilo kojeg stasa da ulove duše! Zar ćete loviti duše puka mojega, a svoje duše sačuvati žive? 19 I oskvrnjujete me pred pukom mojim za pregršt ječma i za zalogaj kruha, ubijajući duše koje ne bi trebale umrijeti, a ostavljajući na životu duše koje ne bi trebale živjeti, lažući puku mojemu koji sluša vašu laž.’« 20 Zato ovako veli Gospodin Gospod: »Evo me protiv vaših poveza kojima vi tamo lovite duše kao ptice; i strgnut ću ih s vaše mišice, i pustit ću duše, duše koje vi lovite kao ptice. 21 Strgnut ću i vaše prijevjese, i puk svoj izbavit ću iz vaše ruke; i neće više biti kao lovina u vašoj ruci. Tada ćete spoznati da sam ja Gospod. 22 Jer vi lažju ražalostiste srce pravednika, kojega ja ne htjedoh ražalostiti, a ukrijepiste ruke zlikovca da se ne odvrati od zloga puta svojega pa da mu to život spasi. 23 Zato više nećete imati isprazna viđenja ni proricati proročanstva, jer ja ću izbaviti svoj puk iz vaše ruke. Tako ćete spoznati da sam ja Gospod.’«