Ezekiel 17

11. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 17”.

1 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, zadaj zagonetku i iznesi prispodobu domu Izraelovu. 3 I reci: ‘Ovako veli Gospodin Gospod: Veliki orao, velikih krila, dugih pera, pun perja koje bijaše šaroliko, dođe u Libanon i uze cedrov vršak. 4 Odlomi vrh grančice njegove i odnese ga u zemlju trgovačku; postavi ga u grad prodavačā. 5 Onda uze od sjemena one zemlje i posije ga na plodnu zemlju; postavi ga kraj velikih voda, usadi ga kao vrbu. 6 I ono uzraste i postade bujan trs niska rasta, čije se grane okreću prema njemu, a korijenje njegovo bijaše pod njim. Tako nasta trs i potjera izdanke i pusti mladice. 7 Bijaše i drugi veliki orao, velikih krila, s mnogo perja; i gle, ovaj trs pruži svoje korijenje prema njemu i pusti prema njemu svoje grane, iz lijeha gdje je bio nasađen, da bi ga natapao. 8 Bijaše on zasađen na dobru tlu, kraj velikih voda, da bi mogle potjerati grančice i da bi donosio rod, te postao krasan trs.’ 9 Reci: ‘Ovako veli Gospodin Gospod: Hoće li uspijevati? Neće li mu korijenje počupati i plodove mu optrgati, pa ga ostaviti da se sasuši? Sve njegovo izniklo lišće sasušit će se i bez velike snage ili mnoštva puka da ga iščupa iz korijenja njegova. 10 Eto, zasađen je, no hoće li uspijevati? Čim ga takne istočni vjetar, neće li se sasvim sasušiti? Osušit će se na lijehama gdje je iznikao.’« 11 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 12 »Reci sad domu buntovničkom: ‘Zar ne znate što ovo znači?’ Reci: ‘Evo dođe kralj babilonski u Jeruzalem i uhvati kralja njegova i knezove njegove, i odvede ih k sebi u Babilon. 13 Uhvati i jednog iz kraljevskoga potomstva te s njim sklopi savez i stavi ga pod zakletvu. Uhvati i moćnike u zemlji, 14 kako bi kraljevstvo bilo poniženo te se ne bi podiglo, nego bi opstalo držeći savez njegov. 15 Ali se on pobuni protiv njega šaljući svoje poslanike u Egipat da mu daju konje i mnoštvo puka. Hoće li uspjeti? Hoće li umaći onaj koji tako čini? Može li raskinuti savez pa umaći? 16 Tako ja živ bio«, riječ je Gospodina Gospoda, »doista, na mjestu gdje boravi kralj koji je njega postavio za kralja — čiju je zakletvu pogazio i čiji je savez raskinuo — kod njega će, usred Babilona, umrijeti. 17 Ni faraon s velikom vojskom i mnogobrojnim zborom neće u boju ništa učiniti za nj kad podignu nasipe i sagrade utvrde da zatru mnoge živote. 18 I pogazio je zakletvu raskinuvši savez; a gle, ruku je svoju dao, a ipak sve to učinio. Neće umaći!’« 19 Zato ovako veli Gospodin Gospod: »Tako ja živ bio, doista, zakletva moja što ju je pogazio i savez moj što ga je raskinuo, ta sve ću to sručiti na glavu njegovu. 20 I mrežu ću svoju nad njim razapeti, i uhvatit će se u zamku moju; i odvest ću ga u Babilon, i ondje se parbiti s njime zbog njegova nevjerstva kojim mi se iznevjerio. 21 I svi bjegunci njegovi, zajedno sa svim njegovim četama, od mača će pasti, a oni koji preostanu bit će raspršeni u sve vjetrove. I spoznat ćete da sam ja, Gospod, govorio.« 22 Ovako veli Gospodin Gospod: »Ja ću uzeti i jednu od grana s vrška visokoga cedra i postaviti je; s vrha njegovih izdanaka ja ću odlomiti grančicu i zasaditi je na gori visokoj i uzdignutoj. 23 Na visokoj gori Izraelovoj nju ću zasaditi, i pustit će grane i plodom uroditi i postati krasan cedar. I pod njim će prebivati svakakve ptice svakojakih krila, u sjeni će grana njegovih prebivati. 24 I sve će poljsko drveće znati da ja, Gospod, ponizujem visoko drvo, uzvisujem nisko drvo, sušim drvo zeleno, a suhu drvu dajem da procvjeta. Ja, Gospod, rekoh, i učinit ću.«