Ezekiel 18

12. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 18”.

1 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 2 »Što vam bȋ da vi navodite onu uzrečicu o zemlji Izraelovoj govoreći: ‘Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu’? 3 Tako ja živ bio,« riječ je Gospodina Gospoda, »nećete više navoditi tu uzrečicu u Izraelu. 4 Gle, sve duše — one su moje; kako duša očevā, tako i duša sinova — one su moje. Ona duša koja zgriješi, ta će i umrijeti. 5 No ako je čovjek pravedan i čini pravicu i pravdu, 6 ako ne jede po gorama i očiju svojih ne podiže kumirima doma Izraelova, i ako ne oskvrnjuje ženu bližnjega svojega i ne prilazi ženi dok je nečista, 7 i nikoga ne zlostavlja, nego dužniku zalog njegov vraća, nikom pljačkom ne otima, već gladnomu kruh njegov daje a gologa haljinom pokriva, 8 ako ne pozajmljuje uz dobit i ne uzima pridavka, ako od bezakonja ruku svoju odvraća i sudom istinitim presuđuje između čovjeka i čovjeka, 9 ako po mojim odredbama hodi i drži moje uredbe postupajući po istini — taj je pravedan, zacijelo će živjeti«, riječ je Gospodina Gospoda. 10 »Rodi li on sina razbojnika, koji krv prolijeva ili takvo što bratu čini, 11 a sȃm nijednu od ovih dužnosti ne vrši, nego i jede po gorama i oskvrnjuje ženu bližnjega svojega, 12 zlostavlja uboga i potrebita, pljačkom otima, zalog ne vraća i oči svoje podiže kumirima čineći gnusobu, 13 pozajmljuje uz dobit i uzima pridavak — hoće li takav živjeti? Neće živjeti! Ako je počinio sve te gnusobe, zacijelo će umrijeti; krv njegova na njega će pasti. 14 A gle, rodi li on sina koji bi vidio sve grijehe što ih je otac njegov počinio, i premda bi vidio, ne bi tako činio, 15 ne bi jeo po gorama i očiju svojih ne bi podizao kumirima doma Izraelova, ne bi oskvrnjivao ženu bližnjega svojega 16 i nikoga ne bi zlostavljao, zalog ne bi prisvajao niti pljačkom otimao, kruh svoj dao bi gladnomu a gologa haljinom pokrio, 17 ruku bi svoju od uboga odvraćao, dobiti i pridavka ne bi uzimao, vršio bi moje uredbe i hodio po mojim odredbama — taj neće umrijeti s bezakonja oca svojega, zacijelo će živjeti. 18 A otac njegov, budući da je nemilice tlačio, pljačkom bratu otimao i činio što nije dobro usred puka svojega — gle, umrijet će s bezakonja svojega. 19 Ali vi kažete: ‘Zašto sin ne bi snosio bezakonje očevo?’ Budući da sin čini pravicu i pravdu i drži sve moje odredbe i vrši ih, zacijelo će živjeti. 20 Ona duša koja zgriješi, ta će i umrijeti. Sin neće snositi bezakonje očevo, a otac neće snositi bezakonje sinovo. Na pravedniku će biti pravednost njegova, a na zlotvorniku bit će zloća njegova. 21 No ako se zlotvornik odvrati od svih svojih grijeha što ih je počinio i stane držati sve moje odredbe i činiti pravicu i pravdu, zacijelo će živjeti, neće umrijeti. 22 Nikakvi njegovi prijestupi što ih je počinio neće mu se spominjati; zbog pravednosti njegove što ju je činio, živjet će. 23 Zar je meni imalo stalo da umre zlotvornik,« riječ je Gospodina Gospoda, »a ne da se odvrati od putova svojih i živi? 24 Ali kad se pravednik odvrati od pravednosti svoje i počini bezakonje, i stane činiti sve gnusobe kako ih čini zlotvornik — hoće li živjeti? Sva pravednost njegova što ju je činio neće se spominjati; zbog njegove nevjernosti kojom se iznevjerio i zbog grijeha njegova što ga je počinio — zbog njih će umrijeti. 25 A vi kažete: ‘Put Gospodinov nije prav.’ Čuj sad, dome Izraelov: Moj put da nije prav? Nisu li vaši puti nepravi? 26 Kad se pravednik odvrati od pravednosti svoje te počini bezakonje pa zbog toga umre, umrijet će s bezakonja svojega što ga je počinio. 27 A kad se zlotvornik odvrati od svoje zloće što ju je činio te stane činiti pravicu i pravdu — on će na životu sačuvati dušu svoju. 28 Jer je uvidio i odvratio se od svih svojih prijestupa što ih je počinio, zacijelo će živjeti, neće umrijeti. 29 Ali dom Izraelov kaže: ‘Put Gospodinov nije prav.’ Moji putovi da nisu prȁvi, dome Izraelov? Nisu li vaši puti nepravi? 30 Zato ću vam suditi, dome Izraelov, svakomu po njegovim putovima«, riječ je Gospodina Gospoda. Obratite se i odvratite od svih svojih prijestupa, da vam bezakonje ne postane spoticaj. 31 Odbacite od sebe sve svoje prijestupe kojima prestupiste i načinite sebi novo srce i nov duh. Ta zašto da pomrete, dome Izraelov? 32 Jer meni nije stalo do smrti nijednoga koji umrije«, riječ je Gospodina Gospoda. »Obratite se, dakle, i živite!«