Ezekiel 23

17. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 23”.

1 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, bijahu dvije žene, kćeri jedne matere. 3 I odaše se bludu u Egiptu, bludu se odaše u mladosti svojoj; tamo su im dojke gnječili i tamo su im djevičanske grudi milovali. 4 A imena im bijahu: starijoj Ohola, a sestri joj Oholiba. I moje bijahu, i izrodiše sinove i kćeri. A ovo su imena njihova: Samarija je Ohola, a Jeruzalem Oholiba. 5 Ohola se, i dok meni pripadaše, bludništvu odavala; i uspalila se za svojim ljubavnicima, za susjedima Asircima, 6 odjevenima u modro, zapovjednicima i odličnicima, sve poželjnim mladićima, konjanicima što jašu na konjima. 7 Tako s njima počini bludničenja svoja, sve poizbor sinovima asirskim; i sa svima za kojima se uspalila onečistila se svim njihovim kumirima. 8 Ne ostavi se ni bludničenjā svojih još iz Egipta; jer još u mladosti njenoj lijegahu s njom, i djevičanske grudi oni joj milovahu, i na nju bludničenje svoje izlijevahu. 9 Zato je predadoh u ruke njezinih ljubavnika, u ruke sinova asirskih za kojima se uspalila. 10 Oni otkriše golotinju njezinu, odvedoše njezine sinove i kćeri njezine, a nju mačem pogubiše. Tako postade primjer među ženama kad nad njom izvršiše sud. 11 Vidje to i sestra joj Oholiba, ali se u svojoj uspaljenosti izopači još više nego ona, i bludničenje njezino bijaše gore od bludničenja sestre njezine. 12 Uspalila se za susjedima, sinovima asirskim, zapovjednicima i odličnicima, raskošno odjevenima, konjanicima što jašu na konjima, sve poželjnim mladićima. 13 Tada vidjeh da se onečistila: obje krenuše istim putem. 14 Ali je ova još uvećala bludničenja svoja: kad bi ugledala muškarce nacrtane na zidu, likove Kaldejaca narisane crvenilom, 15opasane pasovima oko svojih bokova, s povelikim turbanima na glavama svojim, sve naizgled časnike, nalik na sinove babilonske iz Kaldeje, njihove rodne zemlje; 16 čim bi ih ugledala očima svojim, uspalila bi se za njima te bi slala glasnike k njima u Kaldeju. 17 Tada bi sinovi babilonski došli k njoj u ljubavnu postelju i onečistili je svojim bludničenjem. A kad bi se njima onečistila, duša bi joj se otuđila od njih. 18 Tako je razotkrila svoja bludničenja i otkrila svoju golotinju. Stoga se duša moja otuđila od nje, kao što se duša moja bijaše otuđila i od sestre njezine.19 Ali je ona umnožila bludničenja svoja spominjuć’ se danā svoje mladosti kad se bludu odavala u zemlji egipatskoj 20 i uspaljivala se za svojim priležnicima u kojih tijelo bijaše kao tijelo magaraca, a izljev im kao izljev konjā. 21 Tako si se vratila bestidnosti svoje mladosti, kad su ti Egipćani grudi milovali zbog tvojih djevojačkih dojki.« 22 Zato, Oholibo, ovako veli Gospodin Gospod: »Gle, ja ću protiv tebe potaknuti tvoje ljubavnike, od kojih se otuđila duša tvoja, i dovesti ih na te odasvud: 23 sinove babilonske i sve Kaldejce, Pekod i Šou i Kou, i sve sinove asirske s njima, sve one poželjne mladiće, zapovjednike i odličnike, časnike i uglednike, sve njih što jašu na konjima. 24 I doći će na te sa zapregama, kolima i kočijama, i sa zborom pukova. Postavit će se protiv tebe sve uokolo s oklopom i štitom i kacigom; i njima ću predati sud, pa će ti suditi sudovima svojim. 25 I svalit ću na te svoju ljubomoru, te će s tobom postupiti jarosno. Odsjeći će tvoj nos i uši tvoje, a potomstvo tvoje od mača će pasti. Oni će odvesti tvoje sinove i tvoje kćeri, a ostatak tvoj bit će ognjem proždrt. 26 I skinut će s tebe haljine tvoje, i uzeti prekrasni tvoj nakit. 27 Tako ću te prekinuti u bestidnosti tvojoj i bludničenju tvojemu još od zemlje egipatske, te nećeš više oči svoje podizati k njima niti ćeš se više spominjati Egipta.« 28 Jer ovako veli Gospodin Gospod: »Ja ću te, evo, predati u ruke onih koje mrziš, u ruke onih od kojih se otuđila duša tvoja. 29 I odnosit će se prema tebi s mržnjom, i odnijet će sav tvoj trud i ostaviti te golu i razodjevenu. I otkrit će se golotinja bludnosti tvojih i tvoje bestidnosti i tvojih bludničenja. 30 To ću ti učiniti jer si bludničila idući za poganima i jer si se onečistila njihovim kumirima. 31 Hodila si putem sestre svoje; zato ću njezinu čašu staviti u tvoju ruku.’ 32 Ovako veli Gospodin Gospod: ‘Ispit ćeš čašu sestre svoje, duboku i široku; bit ćeš na podsmijeh i ruglo — mnogo u nju stane. 33 Napunit ćeš se pijanstva i žalosti čašom strahote i pustoši, čašom sestre svoje Samarije. 34 I pit ćeš je i iskapiti, pa je u komade razbiti i dojke svoje izrezati — jer ja rekoh’, riječ je Gospodina Gospoda. 35 Stoga ovako veli Gospodin Gospod: ‘Budući da si me zaboravila i za leđa me svoja bacila, zato i ti nosi svoju bestidnost i bludničenja svoja.’« 36 I reče mi Gospod: »Sine čovječji, hoćeš li suditi Oholi i Oholibi i pokazati im njihove gnusobe? 37 Jer činile su preljub, i krv im je na rukama. I s kumirima njihovim preljub su činile pa i sinove svoje, što ih meni porodiše, provedoše kroz oganj njima za hranu. 38 Još mi i ovo učiniše: u onaj dan onečistiše moje Svetište i oskvrnuše subote moje. 39 Jer u onaj dan kad sinove svoje poklaše svojim kumirima, uđoše i u Svetište moje da ga oskvrnu. I eto, tako su činili usred Doma mojega. 40 Slale su čak i po muškarce da dođu izdaleka; čim bi glasnik bio poslan k njima, gle — oni bi dolazili. A ti si se za njih kupala, oči svoje mazala i nakitom se kitila. 41Potom bi sjedala na otmjenu postelju pred kojom bijaše prostrt stol na koji si stavljala moj kȃd i moje ulje. 42 Oko nje pak bijaše glas bezbrižnoga mnoštva. Uz mnoštvo ljudi iz pustinje bijahu dovedeni i Sabejci, koji su na ruke njihove stavljali narukvice, a na glave njihove prekrasne krune. 43 Tada rekoh za onu koja već ostarje u preljubima: ‘Hoće li s njom činiti bludničenja i sad kad je ona stara?’ 44 Ali su ulazili k njoj kao što se ulazi k ženi bludnici; tako su ulazili k Oholi i k Oholibi, bestidnim ženama. 45 No ljudi pravedni, oni će im suditi sudom za preljubnice i sudom za one koje krv prolijevaju, jer — one su preljubnice i krv im je na rukama. 46 Jer ovako veli Gospodin Gospod: ‘Dovest ću na njih svjetinu i predat ću ih da budu užas i plijen. 47 I svjetina će ih kamenjem zasuti i isjeći ih mačevima svojim. Pobit će njihove sinove i kćeri njihove, a domove im ognjem spaliti. 48 Tako ću bestidnost istrijebiti iz zemlje, da se sve žene opomenu i ne čine prema vašim bestidnostima. 49 I svalit će na vas vašu bestidnost, i snosit ćete krivnju za grijehe sa svojim kumirima. Tada ćete spoznati da sam ja Gospodin Gospod.’«