Ezekiel 25

19. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 25”.

1 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, upravi lice svoje prema sinovima Amonovim i prorokuj protiv njih. 3 I reci sinovima Amonovim: ‘Čujte riječ Gospodina Gospoda! Ovako veli Gospodin Gospod: Zato što si rekao ‘Ha!’ nad mojim Svetištem kad je bilo oskvrnuto i nad zemljom Izraelovom kad je bila opustjela i nad domom Judinim kad je otišao u prognanstvo, 4 zato ću te ja, evo, predati u posjed sinovima Istoka, i oni će u tebi postaviti svoje tabore i načiniti u tebi svoje nastane. Oni će jesti tvoje plodove i oni će piti mlijeko tvoje. 5 I od Rabe ću staju za deve načiniti, a od sinova Amonovih počivalište za stada. I spoznat ćete da sam ja Gospod.« 6 Jer ovako veli Gospodin Gospod: »Zato što si pljeskao rukama i lupao nogama, i radovao se u duši svom zluradošću svojom nad zemljom Izraelovom, 7 zato ću ja, evo, ruku svoju ispružiti na te i kao plijen ću te predati poganima; i istrijebit ću te između pukova, i zatrt ću te između zemalja. Uništit ću te! Tako ćeš spoznati da sam ja Gospod.« 8 Ovako veli Gospodin Gospod: »Zato što Moab i Seir vele: ‘Gle, dom je Judin kao svi pogani’, 9 zato ću ja, evo, otvoriti bokove Moabove od gradova, od gradova njegovih što su na njegovim krajevima, diku zemlje, Bet-Ješimot, Baal-Meon i Kirjataim. 10 I dat ću ih u posjed sinovima Istoka, zajedno sa sinovima Amonovim, da se sinovi Amonovi više ne spominju među narodima. 11 Tako ću izvršiti sudove na Moabu, i spoznat će da sam ja Gospod.« 12 Ovako veli Gospodin Gospod: »Zato što je Edom tako postupio, izvršivši osvetu nad domom Judinim i navukavši krivnju, i osvetio se nad njima«, 13 zato ovako veli Gospodin Gospod: »I na Edom ću ruku svoju ispružiti i istrijebiti iz njega ljude i životinje. I pretvorit ću ga u pustoš; od Temana pa do Dedana padat će od mača. 14 I sručit ću osvetu svoju na Edom rukom puka svojega Izraela. I oni će postupiti s Edomom prema gnjevu mojemu i prema srdžbi mojoj; i upoznat će moju osvetu«, riječ je Gospodina Gospoda. 15 Ovako veli Gospodin Gospod: »Zato što su Filistejci radili iz osvete i izvršili osvetu sa zluradošću u duši, zatirući zbog starog neprijateljstva«, 16 zato ovako veli Gospodin Gospod: »Ja ću, evo, na Filistejce ruku svoju ispružiti, i istrijebit ću Kerećane i uništiti ostatak na obali morskoj. 17 I izvršit ću nad njima strašnu osvetu jarosnim prijekorima, i spoznat će da sam ja Gospod kad na njih sručim osvetu svoju.«