Ezekiel 27

21. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 27”.

1 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 2 »A ti, sine čovječji, pronesi tužaljku za Tirom. 3 I reci Tiru: ‘Tebi što prebivaš na ulazu u more, koji trguješ s pucima na mnogim otocima, ovako veli Gospodin Gospod: Tire, ti si rekao: ‘Ja sam savršenstvo ljepote.’ 4 U srcu morā tvoje su međe, tvoji graditelji ljepotu tvoju dovedoše do savršenstva. 5 Sve oplate sagradiše ti od jéla iz Senira, iz Libanona uzeše cedar da ti naprave jarbol. 6 Od hrastova iz Bašana načiniše ti vesla, kćeri ašurske načiniše ti platice od bjelokosti s kitimskih otoka. 7 Vezeni lan iz Egipta bijaše ono što si raširio da ti bude jedro, modrovina i purpur s eliških otoka bili su ti pokrovac. 8 Žitelji Sidona i Arvada bjehu ti veslači; mudraci tvoji, Tire, koji bijahu u tebi, bjehu tvoji kormilari. 9 Starješine Gebala i mudraci njegovi bijahu u tebi da bi popravili tvoje pukotine; svi brodovi morski i mornari njihovi bijahu u tebi da bi s tobom razmijenili robu. 10 Perzija i Lud i Put u tvojoj vojsci bijahu ti ratnici, u tebi vješahu štit i kacigu. Oni su ti davali sjaj. 11 Sinovi arvadski s tvojom vojskom bijahu uokolo na tvojim zidinama, a Gamadijci bijahu u tornjevima tvojim. Štitove svoje povješahu uokolo po tvojim zidinama, oni tvoju ljepotu dovedoše do savršenstva. 12 Zbog množine svakojakog blaga Taršiš je poslovao s tobom: srebro, željezo, kositar i olovo davahu za robu tvoju. 13 Javan, Tubal i Mešek, i oni su trgovali s tobom; za tvoju su robu davali duše ljudi i mjedeno posuđe. 14 Oni iz doma Togarmina za tvoja su dobra davali konje i ždrijepce i mazge. 15 Sinovi Dedanovi trgovahu s tobom, trgovanje s mnogim otocima bijaše u tvojoj ruci; slonovu kost i ebanovinu donosili su ti za plaću. 16 Zbog mnoštva uradaka tvojih Sirija je poslovala s tobom; tirkiz, purpur i vezivo, te fini lan i koralje i rubine davahu za dobra tvoja. 17 Juda i zemlja Izraelova, i oni su trgovali s tobom; minitsku pšenicu i proso i med i ulje i balzam davahu za robu tvoju. 18Zbog množine tvojih uradaka, zbog množine svakojakog blaga, Damask je poslovao s tobom, plaćajućihelbonskim vinom i bijelom vunom. 19 I Dan i Javan, obilazeći uokolo, plaćahu za dobra tvoja; obrađeno željezo, kasiju i trsku mijenjahu za tvoju robu. 20 Dedan s tobom trgovaše skupocjenim jahačkim prostirkama. 21 Arabija i svi knezovi kedarski, i oni su poslovali s tobom, plaćajući jaganjcima i ovnovima i jarcima; time su trgovaliposlujući s tobom. 22 Trgovci Šebe i Rame, i oni su trgovali s tobom; za tvoja su dobra davali najbolje od svih mirodija te svakojako drago kamenje i zlato. 23 Haran i Kane i Eden, trgovci Šebe, Ašura i Kilmada trgovahu s tobom. 24 Oni su na tvojoj tržnici trgovali s tobom ponajboljim stvarima — odjećom od modrovine i vezivom i raznobojnim sagovima i čvrsto pletenom užadi. 25 Brodovi taršiški bijahu ti prijevoznici za tvoju robu; i ti bijaše pun i vrlo ugledan u srcu morā. 26 Veslači tvoji odvedoše te u velike vode, istočni vjetar razbi te u srcu morā. 27Tvoje blago i dobra tvoja, tvoja roba, tvoji mornari i tvoji kormilari, popravljači tvojih pukotina i oni koji s tobom robu razmjenjivahu, i svi tvoji ratnici koji su u tebi i sav tvoj zbor što je usred tebe, past će u srce morā u dan propasti tvoje. 28 Na zvuk vike tvojih kormilara zatrest će se podgrađa. 29 I svi koji rukuju veslima, mornari i svi kormilari morski, sići će sa svojih brodova i stati na zemlju. 30 I pustit će da im se zbog tebe glas čuje, i gorko će ridati; i glave će svoje posuti prašinom, i valjat će se u pepelu. 31 I zbog tebe će se do plješe obrijati, i pripasat će kostrijet, i s gorčinom u duši za tobom će gorkom jadikovkom zaplakati. 32 I u svojem žalovanju za tobom će tužaljku pronijeti, i nad tobom će protužiti: ‘Tko je kao Tir, kao zatrt usred mora? 33 Kad su tvoja dobra dolazila s morā, sitio si mnoge pukove. Množinom svojega blaga i svoje robe obogaćivao si kraljeve zemaljske. 34 Sad kad te mora slomiše u dubinama voda, tvoja roba i sav tvoj zbor usred tebe pade. 35 Svi žitelji otokā zaprepastiše se zbog tebe, i kraljevi njihovi silno se prestraviše, lica im se snuždiše. 36 Trgovci među pucima nad tobom zvižde, postao si užas i dovijeka te biti neće.’«