Ezekiel 28

22. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 28”.

1 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, reci knezu tirskomu: ‘Ovako veli Gospodin Gospod: Budući da ti se srce uzoholilo, rekao si: ‘Ja sam bog; sjedim na prijestolju božjemu, u srcu morā.’ Ali ti si čovjek, a ne Bog, iako si srce svoje postavio kao srce Božje. 3 Gle, ti si mudriji od Daniela, nijedna tajna tebi nije skrivena. 4 Svojom mudrošću i razborom svojim stekao si sebi blago, i pribavio zlata i srebra u riznice svoje. 5 Velikom svojom mudrošću u trgovini svojoj svoje si blago umnožio, al’ ti se zbog blaga tvojega srce uzoholilo.’« 6 Zato ovako veli Gospodin Gospod: »Zato što si srce svoje postavio kao srce Božje, 7 zato ću ja, evo, dovesti na te tuđince, najnasilnije među narodima; i oni će svoje mačeve isukati na ljepotu tvoje mudrosti, i okaljat će tvoj sjaj. 8 U jamu će te strovaliti, i umrijet ćeš smrću pomorenih u srcu morā. 9 Zar ćeš pred svojim ubojicom ipak reći: ‘Ja sam bog’? Ta čovjek ti si, a ne bog, u ruci onoga koji te ubija. 10 Umrijet ćeš smrću neobrezanih od ruke tuđinske — jer ja rekoh«, riječ je Gospodina Gospoda. 11 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 12 »Sine čovječji, pronesi tužaljku za tirskim kraljem i reci mu: ‘Ovako veli Gospodin Gospod: Ti bijaše pečat savršenosti, pun mudrosti i savršenstvo ljepote. 13 Bio si u Edenu, vrtu Božjemu, svaki dragi kamen bio ti je pokrov: rubin, topaz i dijamant, beril, oniks i jaspis, safir, tirkiz i smaragd, te zlato. Izradba tvojih bubnjeva i svirala tvojih bijaše spremna za te za dan kad si stvoren. 14 Ti bijaše kerub pomazan da zaklanja — ta ja sam te postavio! Bio si na svetoj gori Božjoj, hodio si posred kamenja ognjenoga. 15 Ti savršen bješe na putima svojim od dana kada si stvoren, dok se u tebi ne nađe bezakonje. 16 Mnoštvo trgovanja tvojih iznutra te napunilo nasiljem, i ti sagriješi. Zato te zbacih s gore Božje i uništih te, kerube zaklanjatelju, isred kamenja ognjenoga. 17 Srce ti se uzoholilo zbog ljepote tvoje, mudrost si svoju iskvario sjaja svoga radi. Na zemlju te bacih, položih te pred kraljeve da gledaju u te. 18 Mnoštvom svojih bezakonja, nepravednošću svojega trgovanja oskvrnuo si svoja svetišta. Zato izvedoh oganj isred tebe: on te proždrije, i ja te pretvorih u pepeo na zemlji na oči svih koji su te gledali. 19 Svi koji te poznaju među pucima zgroziše se nad tobom; postao si užas, i dovijeka te biti neće.’« 20 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 21 »Sine čovječji, upravi lice svoje prema Sidonu i prorokuj protiv njega. 22 I reci: ‘Ovako veli Gospodin Gospod: Evo me protiv tebe, Sidone, i proslavit ću se usred tebe.’ I spoznat će da sam ja Gospod kad u njemu izvršim sudove i pokažem se svetim u njemu. 23 Jer poslat ću na nj kugu, i krv na ulice njegove; i pobijeni će usred njega padati od mača koji na nj ide odasvud. I spoznat će da sam ja Gospod. 24 I neće više biti domu Izraelovu trna što bode ni bodljike što ranjava među svima oko njih koji ih preziru. I spoznat će da sam ja Gospodin Gospod.’« 25 Ovako veli Gospodin Gospod: »Kad skupim dom Izraelov iz pukova među koje su razasuti i pokažem se svetim među njima poganima naoči, tada će se nastaniti u svojoj zemlji što sam je dao svojemu sluzi Jakovu. 26 I živjet će u njoj spokojno, i graditi kuće i saditi vinograde; i živjet će spokojno kad izvršim sudove nad svima oko njih koji ih prezirahu. I spoznat će da sam ja, Gospod, Bog njihov.«