Ezekiel 29

23. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 29”.

1 Godine desete, mjeseca desetoga, dvanaestoga dana u mjesecu, dođe meni riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, upravi lice svoje prema faraonu, kralju egipatskom, i prorokuj protiv njega i protiv svega Egipta. 3Prozbori i reci: ‘Ovako veli Gospodin Gospod: Evo me na te, faraone, kralju egipatski, veliki zmaju što ležiš usred rijeka njegovih, ti koji reče: ‘Moja Rijeka je moja, ta ja sam je za se načinio.’ 4 Ali ja ću ti staviti kuke u čeljusti i učiniti da se ribe iz rijeka tvojih zalijepe za ljuske tvoje. I izvući ću te isred tvojih rijeka sa svim ribama rijeka tvojih zalijepljenima za ljuske tvoje. 5 I ostavit ću te u pustinji, tebe i sve ribe iz rijeka tvojih. Past ćeš na otvoreno polje, nitko te pokupiti ni skupiti neće. Zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim dat ću te za hranu. 6 I spoznat će svi stanovnici Egipta da sam ja Gospod, jer bijahu tek štap od trske domu Izraelovu. 7 Kad te rukom svojom dohvatiše, ti si se slomio i sva im ramena rasparao; a kad se na te osloniše, ti si se skršio i učinio da im se sva bedra tresu.’« 8Zato ovako veli Gospodin Gospod: »Ja ću, evo, mač dovesti na te i istrijebiti iz tebe čovjeka i zvijer. 9 A zemlja egipatska postat će pustoš i razvalina. I spoznat će oni da sam ja Gospod. Jer on reče: ‘Rijeka je moja, ta ja sam jenačinio.’ 10 Zato evo me na te i na rijeke tvoje; i pretvorit ću zemlju egipatsku u posvemašnju razvalinu i pustoš, od Migdola i Sevena pa do etiopske granice. 11 Čovjekova noga njome neće prolaziti, ni noga zvijeri neće proći njome; i ostat će nenastanjena četrdeset godina. 12 Tako ću zemlju egipatsku u pustoš pretvoriti usred zemalja opustošenih, a njezini će gradovi četrdeset godina biti pustoš među razvaljenim gradovima. I raspršit ću Egipćane među narode i rasijati ih po zemljama.« 13 Jer ovako veli Gospodin Gospod: »Po isteku četrdeset godina skupit ću Egipćane iz pukova kamo bijahu raspršeni. 14 I vratit ću sužnje egipatske, i dovesti ih natrag u zemlju Patros, u zemlju njihova podrijetla; i bit će ondje slabo kraljevstvo. 15 Bit će ono najslabije od svih kraljevstava i nikada se više neće uzvisiti nad drugim narodima; jer ja ću ih smanjiti da ne bi gospodarili narodima. 16 I neće više biti uzdanica domu Izraelovu, nego će ih podsjećati na bezakonje kad se budu okretali za njima. Tada će spoznati da sam ja Gospodin Gospod.« 17 I dogodi se — dvadeset i sedme godine, prvoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu — da meni dođe riječ Gospodnja govoreći: 18 »Sine čovječji, Nabukodonosor, kralj babilonski, pokrenu svoju vojsku na veliku službu protiv Tira; svaka glava oplješivi i svako se rame oguli, ali ni njemu ni vojsci njegovoj ne bȋ plaće iz Tira za službu što ju je protiv njega poduzeo.« 19 Stoga ovako veli Gospodin Gospod: »Gle, ja ću Nabukodonosoru, kralju babilonskom, predati zemlju egipatsku, a on će odvesti njezino mnoštvo i naplijeniti se njezina plijena i pokupiti njezinu lovinu; i bit će to plaća vojsci njegovoj. 20 Za njegov trud što ga je poduzeo protiv nje dao sam mu zemlju egipatsku, jer su radili za mene«, riječ je Gospodina Gospoda. 21 »U onaj dan učinit ću da izraste rog domu Izraelovu, a tebi ću dati otvorena usta među njima. Tada će spoznati da sam ja Gospod.«