Ezekiel 30

24. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 30”.

1 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, prorokuj i reci: Ovako veli Gospodin Gospod: ‘Zakukajte: Jao danu! 3 Jer blizu je dan; da, blizu je dan Gospodnji! Bit će to dan oblačan, vrijeme za pogane. 4 I ući će mač u Egipat, i doći će strah na Etiopiju, kad pobijeni stanu padati u Egiptu i kad odvedu mnoštvo njegovo, te kad se sruše temelji njegovi. 5 Etiopija i Put i Lud i sav miješani svijet i Kub, te sinovi zemlje koja je u savezu s njima — sviće od mača pasti.’« 6 Ovako veli Gospod: »Past će i oni koji podupiru Egipat, i stropoštat će se ponos snage njegove; od Migdola do Sevena u njemu će padati od mača«, riječ je Gospodina Gospoda. 7 »I bit će oni pustoš usred opustošenih zemalja, i gradovi njegovi bit će usred razvaljenih gradova. 8 I spoznat će da sam ja Gospod kad podmetnem oganj u Egiptu i kad budu skršeni svi pomagači njegovi. 9 U onaj dan isplovit će glasnici od mene na brodovima da zastraše bezbrižnu Etiopiju. I na njih će doći strah kao u dan egipatski; jer, evo, dolazi.« 10 Ovako veli Gospodin Gospod: »Učinit ću i da mnoštvo egipatsko nestane, rukom Nabukodonosora, kralja babilonskog. 11On i njegov puk s njim, najnasilniji među narodima, bit će dovedeni da unište zemlju; i isukat će svoje mačeve na Egipat, i napuniti zemlju pobijenima. 12 A ja ću isušiti rijeke, i zemlju prodati u ruke zlikovaca; i opustošit ću zemlju i puninu njezinu — rukom tuđinaca. Ja, Gospod, rekoh.« 13 Ovako veli Gospodin Gospod: »I idole ću zatrti i učiniti da nestanu kumiri iz Nofa. I neće više biti knezova iz zemlje egipatske; i pustit ću strah na zemlju egipatsku. 14 I opustošit ću Patros, i podmetnuti oganj u Coanu, i izvršiti sudove u Nou. 15 I izlit ću svoju jarost na Sin, tvrđavu egipatsku, i istrijebit ću mnoštvo Noovo. 16 I podmetnut ću oganj u Egiptu; Sin će se previjati od bola i No će biti rascijepljen, a Nof u tjeskobi danomice. 17 Mladići Avena i Pi-Beseta od mača će pasti, a one će žene ići u sužanjstvo. 18 U Tahpanhesu i dan će potamnjeti kad ondje skršim jaram egipatski i nestane u njemu ponosa snage njegove. Njega će oblak zastrti, a kćeri će njegove ići u sužanjstvo. 19 Tako ću izvršiti sudove nad Egiptom, i spoznat će da sam ja Gospod.« 20 I dogodi se — jedanaeste godine, prvoga mjeseca, sedmoga dana u mjesecu — dameni dođe riječ Gospodnja govoreći: 21 »Sine čovječji, skršio sam mišicu faraonu, kralju egipatskom; i gle, neće biti povijena da bi se metnuli lijekovi niti će se staviti povoj da bi je se povilo kako bi ojačala te se opet latila mača.« 22Stoga ovako veli Gospodin Gospod: »Evo me protiv faraona, kralja egipatskog, da skršim mišice njegove, i onu jaku i onu skršenu, i da mu izbijem mač iz ruke. 23 I raspršit ću Egipćane među narode, i rasijati ih po zemljama. 24I ojačat ću mišice kralja babilonskoga, i svoj ću mu mač staviti u ruku; a faraonu ću skršiti mišice, te će pred njim uzdisati uzdasima ranjenika. 25 Ojačat ću dakle mišice kralja babilonskoga, a faraonove će mišice klonuti. I spoznat će oni da sam ja Gospod kad mač svoj stavim u ruku kralja babilonskoga i on ga ispruži na zemlju egipatsku. 26 I raspršit ću Egipćane među narode, i rasijati ih po zemljama. I spoznat će da sam ja Gospod.«