Ezekiel 32

26. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 32”.

1 I dogodi se — godine dvanaeste, mjeseca dvanaestoga, prvoga dana u mjesecu — da meni dođe riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, pronesi tužaljku za faraonom, kraljem egipatskim, i reci mu: ‘Nalik si laviću među narodima, i kao neman u morima ti si; i nadireš sa svojim rijekama, i nogama svojim vodu mutiš, i rijeke im zamućuješ.’« 3 Ovako veli Gospodin Gospod: »Razapet ću, stoga, svoju mrežu nad tobom sa zborom mnogih pukova, i oni će te u mrežu moju uvući. 4 I ostavit ću te na zemlji, bacit ću te na otvoreno polje; i sve ptice nebeske nastanit ću na tebi, i zvijeri sve zemlje tobom ću nasititi. 5 A meso ću tvoje razmjestiti po gorama, i doline tvoje napuniti tvojim truplima. 6 I natopit ću tvoju zemlju izljevom krvi tvoje po gorama, i riječna korita tobom će se napuniti. 7 A kada te utrnem, zastrt ću nebesa, i zvijezde na njima potamniti; sunce ću oblakom zastrti, ni mjesec svojom svjetlošću više neće sjati. 8 Sva ću sjajna svjetlila na nebu nad tobom potamniti i spustiti tminu na tvoju zemlju«, riječ je Gospodina Gospoda. 9 »I uznemirit ću srce mnogih pukova kad tvoju propast donesem među narode, u zemlje što ih ti ne poznaješ. 10 I navest ću mnoge pukove da se zgroze nad tobom, a kraljevi njihovi silno će se prestraviti zbog tebe kad mačem svojim zavitlam pred njima. I svakog će časa uzdrhtati, svaki za život svoj, u dan pada tvojega.« 11 Jer ovako veli Gospodin Gospod: »Stići će te mač kralja babilonskoga. 12 Od mačeva junakā, sve najnasilnijih među narodima, učinit ću da tvoje mnoštvo padne; i opustošit će ponos Egipta, i sve njegovo mnoštvo bit će istrijebljeno. 13 Uništit ću i svu stoku njegovu pokraj velikih voda; i ljudska noga neće ih više mutiti niti će ih mutiti životinjski papak. 14 Onda ću umiriti vode njihove i učiniti da im rijeke kao ulje teku«, riječ je Gospodina Gospoda. 15 »Kad zemlju egipatsku pretvorim u pustoš i zemlja bude opustošena od svega što ju je ispunjalo, kad udarim sve koji su živjeli u njoj, tada će spoznati da sam ja Gospod. 16 Ovo je tužaljka i nju će pjevati; pjevat će je kćeri narodā, pjevat će je nad Egiptom i nad svim mnoštvom njegovim«, riječ je Gospodina Gospoda. 17 I dogodi se — dvanaeste godine, petnaestoga dana tog mjeseca — da meni dođe riječ Gospodnja govoreći: 18 »Sine čovječji, nariči za egipatskim mnoštvom i strovali ga, njega i kćeri moćnih naroda, u dubine zemlje, zajedno s onima što u jamu slaze. 19 Od koga si ljepši? Siđi i lezi s neobrezanima. 20 Past će posred onih što su mačem pobijeni. Maču je predan; povukoše njega i sve mnoštvo njegovo. 21 Najmoćniji među silnima govorit će mu isred Šeola, zajedno s onima koji su mu pomagali: ‘Siđoše, legoše, neobrezani, mačem pobijeni.’ 22 Ondje je Asirija i sav zbor njezin, grobovi su njezini uokolo nje. Sve su to pobijeni, sve pali od mača. 23 Grobovi joj leže uz krajeve jame, i sav je zbor njezin oko groba njezina. Sve su to pobijeni, sve pali od mača, koji zadavahu strah u zemlji živih. 24 Ondje je Elam i sve mnoštvo njegovo oko groba njegova. Sve su to pobijeni, sve pali od mača, koji neobrezani siđoše u dubine zemlje, koji zadavahu svoj strah u zemlji živih, a sada snose svoju sramotu, zajedno s onima što u jamu slaze. 25 Usred pobijenih postelju su namjestili njemu i svemu mnoštvu njegovu; grobovi su njegovi uokolo njega. Sve su to neobrezani, mačem pobijeni. Premda su svoj strah zadavali u zemlji živih, ipak sad snose svoju sramotu, zajedno s onima što u jamu slaze, položeni među pobijene. 26 Ondje su Mešek i Tubal i sve mnoštvo njihovo; grobovi su njihovi uokolo njega. Sve su to neobrezani, mačem pobijeni, premda su svoj strah zadavali u zemlji živih. 27 Ta ne leže oni s junacima što padoše od neobrezanih, koji siđoše u Šeol sa svojom bojnom opremom i mačeve si svoje staviše pod glave; jer njihovo će bezakonje ostati na kostima njihovim, premda je nekoć strah od tih junaka vladao u zemlji živih. 28 I ti ćeš biti skršen usred neobrezanih i ležat ćeš s onima što su mačem pobijeni. 29 Ondje je Edom, kraljevi njegovi i svi knezovi njegovi, koji su unatoč svojoj sili položeni uz one što su mačem pobijeni. Oni će ležati s neobrezanima i s onima što u jamu slaze. 30 Ondje su svi oni glavari Sjevera i svi Sidonci koji siđoše s pobijenima. Unatoč svojemu strahu, sile se svoje postidješe; i legoše neobrezani s onima što su mačem pobijeni, i snosili su svoju sramotu s onima što u jamu slaze. 31 Vidjet će ih faraon i utješit će se zbog svega svojeg mnoštva pobijena mačem, faraon i sva vojska njegova«, riječ je Gospodina Gospoda. 32 »Jer ja sam zadavao svoj strah u zemlji živih. A faraon i sve mnoštvo njegovo bit će položeni među neobrezane, zajedno s onima koji su pobijeni mačem«, riječ je Gospodina Gospoda.