Ezekiel 34

28. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 34”.

1 I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, prorokuj protiv pastira Izraelovih, prorokuj i reci im: ‘Ovako pastirima veli Gospodin Gospod: Jao pastirima Izraelovim koji napasaju sami sebe! Ne bi li pastiri trebali napasati stado? 3 Hranite se pretilinom i odijevate vunom, koljete utovljeno, stado ne napasate. 4 Nemoćne ne krijepite i bolesne ne liječite i slomljene ne povijate i razagnane natrag ne dovodite i izgubljene ne tražite, nego silom i prinudom gospodarite nad njima. 5 Tako se ovce raspršiše nemajuć’ pastira i postadoše hrana svim zvijerima poljskim pošto se raspršiše. 6 Ovce moje lutaju po svim gorama i po svim visokim brjegovima; da, ovce su moje raspršene po svem licu zemlje, i nema nikoga da pita za njih i nikoga da ih potraži.’« 7 Zato, pastiri, čujte riječ Gospodnju: 8 »Tako ja živ bio«, riječ je Gospodina Gospoda, »doista, zato što ovce moje postadoše plijen i što ovce moje postadoše hrana svim zvijerima poljskim nemajuć’ pastira, jer pastiri moji ne traže ovce moje, nego pastiri sami sebe napasaju a ne napasaju ovce moje, 9 zato, pastiri, čujte riječ Gospodnju: 10 Ovako veli Gospodin Gospod:‘Evo me na pastire! Ta iz njihove ću ruke tražiti ovce svoje i nagnat ću ih da prestanu ovce moje napasati; i pastiri ih više neće napasati. I izbavit ću ovce svoje iz njihovih usta, i neće im više biti hrana.’« 11 Jer ovako veli Gospodin Gospod: »Evo me, sam ću i potražiti ovce svoje i založiti se za njih. 12 Kao što pastir traži stado svoje u dan kad je među svojim raspršenim ovcama, tako ću i ja potražiti ovce svoje i izbaviti ih iz svih mjesta kamo bijahu raspršene u dan oblaka i tmine. 13 I izvest ću ih iz pukova i skupiti ih iz zemalja, i dovest ću ih u njihovu zemlju; i napasat ću ih po gorama Izraelovim, pokraj rijeka i po svim nastanjenim mjestima u zemlji. 14 Napasat ću ih na dobroj paši, i na visokim gorama Izraelovim bit će njihov tor. Tamo će ležati u dobrome toru, i past će na obilatoj paši po gorama Izraelovim. 15 Sam ću napasati ovce svoje i sam ću ih poleći«, riječ je Gospodina Gospoda. 16»Potražit ću izgubljenu i dovesti natrag prognanu, i povit ću slomljenu i okrijepiti bolesnu, a pretilu ću i jaku uništiti. Napasat ću ih po pravdi. 17 A vama, ovce moje, ovako veli Gospodin Gospod: ‘Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca. 18 Zar vam je malo što pasete na dobroj paši te ostatak svoje paše nogama svojim gazite, i što pijete bistru vodu te ostatak nogama svojim mutite? 19 A moje ovce pasu što vi nogama svojim izgaziste i piju što vi nogama svojim zamutiste.’« 20 Zato njima ovako veli Gospodin Gospod: »Evo me, ta ja ću suditi između ovce pretile i ovce mršave. 21 Jer vi ste gurali bokovima i ramenima, i sve nemoćne boli rogovima svojim, dok ih ne raspršiste širom. 22 Ali ja ću spasiti stado svoje, te ono više neće biti plijen; i sudit ću između ovce i ovce. 23 I postavit ću im jednoga pastira koji će ih napasati — slugu svojega Davida. On će ih napasati i on će im pastir biti. 24 A ja, Gospod, bit ću njima Bog, i sluga moj David bit će knez među njima. Ja, Gospod, rekoh. 25 I sklopit ću s njima savez mira, i divlje zvijeri uklonit ću iz zemlje; i živjet će spokojno u pustinji i spavati po šumama. 26 I njih i mjesta oko brda mojega učinit ću blagoslovom. I dat ću da im na vrijeme padne kiša, bit će tokiše blagoslova. 27 Tada će poljsko drveće uroditi svojim plodom, i zemlja će dati urod svoj; i bit će spokojni na svojoj zemlji, i spoznat će da sam ja Gospod kad skršim spone jarma njihova i izbavim ih iz ruke onih kojima su robovali. 28 I više neće biti plijen narodima, i zvijeri zemaljske više ih neće proždirati, nego će živjeti spokojno i nitko ih plašiti neće. 29 I podići ću za njih slavni nasad te više neće umirati od gladi u zemlji niti će više podnositi porugu poganā. 30 Tada će spoznati da sam ja, Gospod, Bog njihov, s njima i da su oni, dom Izraelov, puk moj«, riječ je Gospodina Gospoda. 31 »A vi, ovce moje, ovce paše moje, vi ste ljudi, a ja sam Bog vaš«, riječ je Gospodina Gospoda.