Ezekiel 39

3. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 39”.

1 »A ti, sine čovječji, prorokuj protiv Goga i reci: ‘Ovako veli Gospodin Gospod: Evo me na te, Gože, vrhovni glavaru Mešeka i Tubala! 2 I okrenut ću te i povesti te i podići te s krajnjeg sjevera, i dovest ću te na gore Izraelove. 3 I izbit ću ti lȗk iz tvoje lijeve ruke, a iz desne tvoje ruke prosut ću ti strijele. 4 Padat ćeš po gorama Izraelovim, ti i sve tvoje čete i puci koji su s tobom. Pticama grabljivicama, svemu krilatom, i zvijerima poljskim dat ću te za hranu. 5 Past ćeš na otvorenom polju, jer ja tako rekoh’«, riječ je Gospodina Gospoda. 6 »I poslat ću oganj na Magog i na one koji spokojno žive na otocima; i spoznat će da sam ja Gospod. 7 A svoje sveto ime obznanit ću usred puka svojega Izraela i neću više dati da se oskvrnjuje moje sveto ime. Tada će spoznati narodi da sam ja Gospod, Svetac Izraelov. 8 Evo, dolazi, i slučit će se«, riječ je Gospodina Gospoda. »To je dan o kojemu sam govorio. 9 Izaći će tada stanovnici gradova Izraelovih i naložiti oganj i spaliti oružje — i štitove i oklope, lukove i strijele, i sulice i koplja — i njima će ložiti oganj sedam godina. 10 I neće nositi drva iz polja niti će sjeći stabla iz šuma nego će oganj oružjem ložiti. I oplijenit će one koji su njih plijenili, i pljačkat će one koji su njih pljačkali«, riječ je Gospodina Gospoda. 11 »I dogodit će se u onaj dan da ću Gogu dati grobno mjesto tamo u Izraelu, dolinu onih koji prolaze istočno od mora, i ona će zaustaviti prolaznike. Tamo će dakle pokopati Goga i sve mnoštvo njegovo; stoga će jeprozvati Dolina Hamon-Gog. 12 I pokapat će ih dom Izraelov sedam mjeseci, da bi očistio zemlju. 13 A pokapat će ih sav puk zemlje; i bit će im znamenit dan kad se budem proslavio«, riječ je Gospodina Gospoda. 14 »I odvojit će ljude koji će neprestano prolaziti zemljom, pokapajući s prolaznicima one koji su ostali na površju zemlje, da bi je očistili. Po isteku sedam mjeseci sve će pretražiti. 15 A prolaznici će prolaziti zemljom, pa kad koji ugleda ljudske kosti, podići će kraj njih znak dok ih grobari ne ukopaju u Dolini Hamon-Gog. 16 A i gradu će ime biti Hamona. Tako će očistiti zemlju. 17 A ti, sine čovječji, ovako veli Gospodin Gospod: Reci pticama, svemu krilatom, i svim zvijerima poljskim: ‘Skupite se i dođite; prikupite se odasvud na žrtvu moju što je ja žrtvujem za vas, žrtvu veliku na gorama Izraelovim, da se najedete mesa i napijete krvi. 18 Najest ćete se mesa junakā i napit ćete se krvi knezova zemaljskih, krvi ovnova, jaganjaca, jaraca i junaca, sve tovljenčadi bašanske. 19 I najest ćete se pretiline dosita, i napiti se krvi do pijanstva, od moje žrtve što sam je za vas žrtvovao. 20 I nasitit ćete se za mojim stolom konja i kočijaša, junakā i svih ratnika’ riječ je Gospodina Gospoda.« 21 »I postavit ću slavu svoju među narodima, i svi će narodi vidjeti moj sud koji ću izvršiti i moju ruku koju ću na njih spustiti. 22 I znat će dom Izraelov da sam ja, Gospod, Bog njihov — od onoga dana pa nadalje. 23 I znat će narodi da je dom Izraelov otišao u progonstvo zbog bezakonja svojega; zato što mi se iznevjeriše, zato od njih sakrih lice svoje i predadoh ih u ruke njihovih neprijatelja te svi od mača popadaše. 24 Postupih s njima po njihovoj nečistoći i po njihovim prijestupima, i sakrih od njih lice svoje.« 25 Stoga ovako veli Gospodin Gospod: »Sad ću vratiti sužnje Jakovljeve i smilovati se svemu domu Izraelovu; i revnovat ću za svoje ime sveto 26 pošto oni podnesu svoju sramotu i sve svoje nevjerstvo kojim mi se iznevjeriše dok su još spokojno živjeli u zemlji i ne bijaše nikoga da ih straši. 27 Kad ih dovedem natrag iz pukova i skupim ih iz zemalja njihovih neprijatelja te se pokažem svetim među njima naočigled mnogih naroda, 28 tada će spoznati da sam ja, Gospod, Bog njihov, koji ih je odveo u sužanjstvo među narode pa ih opet sabrao u njihovoj zemlji; i neću više ondje ostaviti nikoga od njih. 29 I neću više od njih lica svoga kriti, jer ću na dom Izraelov izliti Duha svojega«, riječ je Gospodina Gospoda.